580 بازدید
در این فیلم آموزشی آنلاین محمد رضایی بقا تست های مربوط به درس 5 و 6 دین و زندگی یازدهم را تدریس می کند .