5025 بازدید
در این فیلم آموزشی آنلاین محمد جواد محسنی مبحث معادله درجه 2 از ریاضی سال دهم را تدریس می کند .