2765 بازدید
در این فیلم آموزشی آنلاین سروش صفا مبحث تغییر در ماده ی وراثتی از فصل تغییر در اطلاعات وراثتی زیست شناسی دوازدهم را تدریس می کند .