526 بازدید
در این فیلم آموزشی آنلاین سید میلاد موسوی مبحث تابع وارون را از حسابان 1 یازدهم ریاضی تدریس می کند .