2764 بازدید
در این فیلم آموزشی آنلاین فرزاد قنبری درس 1 و 2 از عربی دوازدهم را تدریس می کند