776 بازدید
در این فیلم آموزشی آنلاین فرزاد قنبری درس 2 و3 از عربی یازدهم را تدریس می کند