947 بازدید
در این فیلم آموزشی آنلاین امید شیری نژاد جمع بندی نیم سال اول ریاضی دوازدهم تجربی را تدریس می کند .