1660 بازدید

در این فیلم آموزشی پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای دانش آموزان ( 16 اسفند 94)  تدریس می شود