مدرس درس زمان برگزاری

علی اکبر افرازی
لغات 4 درس انگلیسی 3 سوم دبیرستان
امروز : سه شنبه 28 دی 1395
ساعت : 0 : 18

برای نمایش کلاس کلیک کنید

رضا میر خانی
مباحث نیم سال اول از فلسفه‌ی اسلامی سوم انسانی
امروز : سه شنبه 28 دی 1395
ساعت : 0 : 19

برای نمایش کلاس کلیک کنید

رضا میر خانی
مرور مباحث دین و زندگی پایه
چهارشنبه 29 دی 1395
ساعت : 0 : 18

افشین مینو
جمع بندی فیزیک پایه
چهارشنبه 29 دی 1395
ساعت : 0 : 19

حسین ناصحی
مرور مباحث فیزیک پایه
پنجشنبه 30 دی 1395
ساعت : 0 : 18

حسین ناصحی
مدار از فیزیک و آزمایشگاه 3 سوم تجربی
شنبه 2 بهمن 1395
ساعت : 0 : 17

مجید بیانلو
ردپای گازها در زندگی از شیمی دهم
شنبه 2 بهمن 1395
ساعت : 0 : 18

حمید علیزاده
فصل 1 تا 3 حسابان
شنبه 2 بهمن 1395
ساعت : 0 : 19

حامد آصفی
دایره از هندسه 2
یکشنبه 3 بهمن 1395
ساعت : 0 : 17

سینا بگی
مرور مباحث فیزیک پایه
یکشنبه 3 بهمن 1395
ساعت : 0 : 18

حامد آصفی
مرور مباحث پایه
دوشنبه 4 بهمن 1395
ساعت : 0 : 17

سینا بگی
جريان الكتريكي از فیزیک سوم تجربی
دوشنبه 4 بهمن 1395
ساعت : 0 : 18

سیاوش فارسی
مرور مباحث فیزیک پایه
سه شنبه 5 بهمن 1395
ساعت : 0 : 16

معصومه اکبری صحت
مرور مباحث نیم سال اول
سه شنبه 5 بهمن 1395
ساعت : 0 : 17

ایمان نخستین
معادله ها و نامعادله ها از ریاضی 1 دهم
سه شنبه 5 بهمن 1395
ساعت : 0 : 18

احسان عزیزآبادی
مرور مباحث شیمی 3
سه شنبه 5 بهمن 1395
ساعت : 0 : 19

سیاوش فارسی
حل تست از فیزیک پایه
چهارشنبه 6 بهمن 1395
ساعت : 0 : 16

محسن توکلی
مرور مباحث پایه ریاضی چهارم تجربی
چهارشنبه 6 بهمن 1395
ساعت : 0 : 17

ایمان نخستین
حل تست معادله ها و نامعادله ها از ریاضی دهم
چهارشنبه 6 بهمن 1395
ساعت : 0 : 18

بیژن امجدیان
مرور مباحث نیم سال اول از روانشناسی
پنجشنبه 7 بهمن 1395
ساعت : 0 : 16

بیژن امجدیان
مرور مباحث نیم سال اول از اقتصاد
پنجشنبه 7 بهمن 1395
ساعت : 0 : 17

بیژن امجدیان
مرور مباحث نیم سال اول از منطق
پنجشنبه 7 بهمن 1395
ساعت : 0 : 19