فیلم های مشاوره

مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد9505
افزایش بازدهی مطالعه در دروان جمع بندی
مهرداد عالی پور3517
معرفی کتاب شبیه ساز کنکور
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد7860
پاسخ به سوالات دانش آموزان در مشاوره ...
داوود اکبریمحمد کتابدار2477
مشاوره در 7 دقیقه 28 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیمحمد معافی5226
مشاوره در 7 دقیقه 29 اردیبهشت
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2893
مشاوره در 7 دقیقه 27 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار6407
پاسخ به سوالات دانش آموزان 28 اردیبهشت
آرش فتحعلی1459
اشتباهات متداول
آرش فتحعلی3666
7 توصیه طلایی
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1434
پیشرفت در فرصت باقی مانده
امید صفاتسید رسول اسلامی371
پاسخ به سوالات دانش آموزان 11 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی1821
کارنامه چندتا از 10 تا
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور263
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت...
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور699
مشاوره در 7 دقیقه 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری535
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری443
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار268
3 موضوع اساسی که باید در اردیبهشت ماه...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار307
پاسخ به سوالات دانش آموزان6اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی584
مشاوره در 7 دقیقه 4 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی212
پاسخ به سوالات دانش آموزان 4 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار568
هماهنگ بمانید هم اکنون زمانی است که ب...
داوود اکبریمحمد کتابدار278
پاسخ به سوالات دانش آموزان 31 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور217
پاسخ به سوالات دانش آموزان 30 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور541
توجه بیشتر به درس های عمومی در فرصت ب...
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد479
پاسخ به سوالات دانش آموزان 29 فروردین
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1605
10 عادت دانش آموزان موفق
امید صفات1746
کارنامه پروژه ای
امید صفات763
ارزیابی آزمون
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی531
برنامه راهبردی 3 اردیبهشت دروس عمومی ...
سید رسول اسلامی294
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدم176
مشاوره در 7 دقیقه ( 18 فروردین 95)
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی809
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات دانش آموزا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی957
طبقه بندی دروس برای یاد گیری بیشتر
امید صفاتداوود اکبری656
کارنامه بازیابی سوال ها
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی788
درس بخوانید و از درس خواندن لذت ببرید
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1861
از امروز درس ها را با این روش بخوانید
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد2868
چهار عامل اصلی برای گرفتن نتیجه بهتر ...
امید صفاتمحمد معافی389
کارنامه سوال محور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی637
پیشرفت بیشتر در نیم سال دوم ، شما هم ...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1133
از امروز تا کنکور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی1067
4عامل برای موفقیت درسی را بشناسید
امید صفاتمحمد معافی1667
چگونه جهش کنیم ؟
محیا اصغریسید محمد علی مرتضوی89
برنامه راهبردی دوم دبیرستان
امید صفاتمحمد معافی2006
درس ها را تمام نکرده ام چکار کنم ؟
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد1123
همه مطالب راجع به برنامه ریزی در دورا...
داوود اکبریمحمد اکبری568
هدف گذاری با تابلو نوروزی
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی154
4هفته ، 2آزمون مهم
لیلا فیروزیسید محمد علی مرتضوی106
آزمون 7 فروردین سوم انسانی
محمد اکبریسید محمد علی مرتضوی187
کتاب نوروز - تابلو نوروزی چهارم ریاضی
فاطمه منصور خاکیسید محمد علی مرتضوی497
برنامه دروس عمومی در آزمون 7 فروردین
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی639
برنامه راهبردی سوم تجربی
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور279
دوران نوروز : درس یا مبحث ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور429
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان353
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان2272
تصمیمات نوروزی
امید صفاتمسعود تاجفرد711
کارنامه اینترنتی
زهراالسادات غیاثیسید محمد علی مرتضوی1174
برنامه راهبردی چهارم تجربی
محمد معافیآرش فتحعلی604
چگونه می توان نتیجه بهتر گرفت
سید رسول اسلامیمحمد معافی739
آیا می توان درس ها در به خوبی تا روز ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم436
3 سوال مهم (دو راهی های انتخاب)
محمد معافیمهدی ملا رمضانی347
برنامه راهبردی آزمون 21 اسفند سوم تجربی
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد872
افزایش بازدهی مطالعه
کاظم قلم چیرضا پشنگ‌پور288
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان888
عوامل کلیدی موفقیت
محمد معافیفاطمه منصور خاکی303
برنامه راهبردی نیم سال دوم چهارم انسا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی536
7 سین آموزشی
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی436
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم681
پاسخ به سوالات مشاوره ای دانش آموزان ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم549
کارنامه تجمعی رنگی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1181
توصیه هایی برای دوران نوروز
کاظم قلم چیمحمد کتابدار500
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
کاظم قلم چیمسعود تاجفرد218
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد306
تعادل های مطالعاتی در نیم سال دوم
محمد معافیفاطمه منصور خاکی1124
برنامه راهبردی 14 اسفند دروس عمومی چه...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان912
هنرستان و گروه های خاص آموزشی
داوود اکبریمحمد معافی752
مشاوره در 7 دقیقه ( 1 اسفند 94)
امید صفاتمحمد معافی1332
کارنامه 5 درس
بابک عبدل زاده فخر1416
نکاتی در مورد اهمیت پروژه 4
محمد معافیمینا سلیمانی253
برنامه راهبردی پنجم و ششم دبستان
داوود اکبریمحمد اکبری233
مشاوره در 7 دقیقه ( 27 بهمن )
کاظم قلم چیداوود اکبری1982
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (27...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور433
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (26...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور188
مشاوره در 7 دقیقه ( 26 بهمن )
محمد کتابدارمسعود تاجفرد177
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد کتابدارمسعود تاجفرد149
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد معافیسید محمد علی مرتضوی240
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند سوم عمو...
زهراالسادات غیاثیمحمد معافی796
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند چهارم ت...
سید رسول اسلامیمحمد معافی475
مشاوره در 7 دقیقه
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد528
اهمیت نتایج پروژه 4
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار703
چرا نیم سال دوم مهمتر از نیم سال اول ...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار468
مهندسی منابع مطالعاتی
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد417
جشن پیشرفت درسی نیم سال اول
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار682
راهکارهای پیشرفت تحصیلی در نیم سال دوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد114
اهمیت امتحانات نهایی سال سوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد418
از امروز به فکر فردا باشید
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار513
نیم سال دوم آغازی مهمتر
سید رسول اسلامیمحمد معافی3981
3 نکته طلایی برنامه ریزی در نیم سال دوم
محمد معافیعلی کرامت20112
روش یادگیری درس زیست شناسی
داوود اکبریمسعود تاجفرد4608
چگونه سوالات ساده رو حل کنیم
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2499
نیم سال دوم آغازی مهم تر
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2060
آیا می توان در نیم سال دوم پیشرفت کرد
داوود اکبریمسعود تاجفرد1045
در آزمون های 25 دی و 9 بهمن حتما شرکت...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار695
نحوه استفاده از کتاب جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1240
چگونه برای امتحانات آماده شویم
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار1792
انواع مدیریت در جلسه آزمون
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر924
مزیت دانش آموزان کانون در امتحانات
مازیار شیروانی مقدم852
جمع بندی دروس پایه
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار960
باید نبایدها برای موفقیت در امتحانات
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار638
منابع دوران جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1100
ایام امتحانات چگونه برای کنکور آماده ...
بابک ندر خانیمحمد معافی1163
منابع و ابزارهای جمع بندی
بابک ندر خانیمحمد معافی1349
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
سید رسول اسلامیداوود اکبری799
معرفی کتاب سه سطحی
مازیار شیروانی مقدممحمد معافی796
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
بابک ندر خانیمحمد معافی3486
جمع بندی در فرصت محدود
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2505
چگونه اشتباهاتمان را کم کنیم ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور6086
تکنیک های مدیریت زمان
داوود اکبریمحمد معافی1982
برنامه ریزی برای دانش آموزان خاص
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1549
منابع مطالعاتی ، نگاهی دوباره
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر1370
از خوب به عالی (بخش دوم)
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر2231
از خوب به عالی(بخش اول )
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1378
هماهنگی امتحانات مدرسه با آزمون کانون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1835
برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1204
جبران معدل سوم
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر808
بازیابی 2
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر910
بازیابی 1
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور3468
روش هدف گذاری برای پیشرفت درسی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1537
کیفیت و کمیت مطالعه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1968
هدف گذاری و کاهش اشتباه
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد2864
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 2
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری718
آموزش در کلاس درس
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد3595
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 1
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار452
یادگیری بعد از آزمون
محمد معافی173
5 نوع درس
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار567
یادگیری از آزمون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری3319
کاهش جواب‌های غلط در آزمون
محمد معافیمسعود تاجفرد1670
سوالات دام دار
داوود اکبریمحمد معافی514
یگانگی در برنامه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار2296
روش مطالعه دروس پایه در برنامه راهبردی
داوود اکبریمحمد معافی2316
20 پاسخ درست ، 500 نمره تراز
محمد معافیمسعود تاجفرد1048
ارزیابی آزمون
محمد معافیمحمد کتابدار2914
برنامه ریزی دروس پایه
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری2361
واقع بینی مقدمه پیشرفت تحصیلی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار515
ویژگی برنامه راهبردی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری5854
روش های تست زنی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری1847
موثرترین راه های مطالعه
پژمان عبدالهیانداوود اکبری3412
چند قدم موثر در یادگیری
محمد معافیمسعود تاجفرد3759
تبدیل یادگیری ناقص به کامل
محمد معافیمحمد کتابدار2205
آزمون گواه
محمد معافیمسعود تاجفرد5720
کلیات برنامه راهبردی