فیلم های مشاوره

مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد11154
افزایش بازدهی مطالعه در دروان جمع بندی
مهرداد عالی پور3728
معرفی کتاب شبیه ساز کنکور
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد8842
پاسخ به سوالات دانش آموزان در مشاوره ...
داوود اکبریمحمد کتابدار2782
مشاوره در 7 دقیقه 28 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیمحمد معافی5538
مشاوره در 7 دقیقه 29 اردیبهشت
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور3287
مشاوره در 7 دقیقه 27 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار6629
پاسخ به سوالات دانش آموزان 28 اردیبهشت
آرش فتحعلی1644
اشتباهات متداول
آرش فتحعلی4345
7 توصیه طلایی
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1492
پیشرفت در فرصت باقی مانده
امید صفاتسید رسول اسلامی386
پاسخ به سوالات دانش آموزان 11 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی1868
کارنامه چندتا از 10 تا
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور276
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت...
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور709
مشاوره در 7 دقیقه 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری555
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری478
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار281
3 موضوع اساسی که باید در اردیبهشت ماه...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار311
پاسخ به سوالات دانش آموزان6اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی593
مشاوره در 7 دقیقه 4 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی219
پاسخ به سوالات دانش آموزان 4 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار579
هماهنگ بمانید هم اکنون زمانی است که ب...
داوود اکبریمحمد کتابدار287
پاسخ به سوالات دانش آموزان 31 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور223
پاسخ به سوالات دانش آموزان 30 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور548
توجه بیشتر به درس های عمومی در فرصت ب...
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد484
پاسخ به سوالات دانش آموزان 29 فروردین
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1682
10 عادت دانش آموزان موفق
امید صفات1752
کارنامه پروژه ای
امید صفات820
ارزیابی آزمون
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی533
برنامه راهبردی 3 اردیبهشت دروس عمومی ...
سید رسول اسلامی301
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدم188
مشاوره در 7 دقیقه ( 18 فروردین 95)
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی818
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات دانش آموزا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی997
طبقه بندی دروس برای یاد گیری بیشتر
امید صفاتداوود اکبری660
کارنامه بازیابی سوال ها
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی823
درس بخوانید و از درس خواندن لذت ببرید
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1962
از امروز درس ها را با این روش بخوانید
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد2924
چهار عامل اصلی برای گرفتن نتیجه بهتر ...
امید صفاتمحمد معافی392
کارنامه سوال محور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی686
پیشرفت بیشتر در نیم سال دوم ، شما هم ...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1141
از امروز تا کنکور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی1104
4عامل برای موفقیت درسی را بشناسید
امید صفاتمحمد معافی1702
چگونه جهش کنیم ؟
محیا اصغریسید محمد علی مرتضوی90
برنامه راهبردی دوم دبیرستان
امید صفاتمحمد معافی2030
درس ها را تمام نکرده ام چکار کنم ؟
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد1126
همه مطالب راجع به برنامه ریزی در دورا...
داوود اکبریمحمد اکبری578
هدف گذاری با تابلو نوروزی
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی156
4هفته ، 2آزمون مهم
لیلا فیروزیسید محمد علی مرتضوی106
آزمون 7 فروردین سوم انسانی
محمد اکبریسید محمد علی مرتضوی191
کتاب نوروز - تابلو نوروزی چهارم ریاضی
فاطمه منصور خاکیسید محمد علی مرتضوی515
برنامه دروس عمومی در آزمون 7 فروردین
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی639
برنامه راهبردی سوم تجربی
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور285
دوران نوروز : درس یا مبحث ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور437
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان360
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان2374
تصمیمات نوروزی
امید صفاتمسعود تاجفرد714
کارنامه اینترنتی
زهراالسادات غیاثیسید محمد علی مرتضوی1175
برنامه راهبردی چهارم تجربی
محمد معافیآرش فتحعلی619
چگونه می توان نتیجه بهتر گرفت
سید رسول اسلامیمحمد معافی745
آیا می توان درس ها در به خوبی تا روز ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم437
3 سوال مهم (دو راهی های انتخاب)
محمد معافیمهدی ملا رمضانی347
برنامه راهبردی آزمون 21 اسفند سوم تجربی
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد883
افزایش بازدهی مطالعه
کاظم قلم چیرضا پشنگ‌پور297
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان902
عوامل کلیدی موفقیت
محمد معافیفاطمه منصور خاکی306
برنامه راهبردی نیم سال دوم چهارم انسا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی543
7 سین آموزشی
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی439
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم685
پاسخ به سوالات مشاوره ای دانش آموزان ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم552
کارنامه تجمعی رنگی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1182
توصیه هایی برای دوران نوروز
کاظم قلم چیمحمد کتابدار506
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
کاظم قلم چیمسعود تاجفرد221
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد311
تعادل های مطالعاتی در نیم سال دوم
محمد معافیفاطمه منصور خاکی1134
برنامه راهبردی 14 اسفند دروس عمومی چه...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان933
هنرستان و گروه های خاص آموزشی
داوود اکبریمحمد معافی755
مشاوره در 7 دقیقه ( 1 اسفند 94)
امید صفاتمحمد معافی1345
کارنامه 5 درس
بابک عبدل زاده فخر1545
نکاتی در مورد اهمیت پروژه 4
محمد معافیمینا سلیمانی253
برنامه راهبردی پنجم و ششم دبستان
داوود اکبریمحمد اکبری235
مشاوره در 7 دقیقه ( 27 بهمن )
کاظم قلم چیداوود اکبری1994
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (27...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور440
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (26...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور197
مشاوره در 7 دقیقه ( 26 بهمن )
محمد کتابدارمسعود تاجفرد185
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد کتابدارمسعود تاجفرد157
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد معافیسید محمد علی مرتضوی249
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند سوم عمو...
زهراالسادات غیاثیمحمد معافی802
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند چهارم ت...
سید رسول اسلامیمحمد معافی517
مشاوره در 7 دقیقه
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد530
اهمیت نتایج پروژه 4
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار707
چرا نیم سال دوم مهمتر از نیم سال اول ...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار469
مهندسی منابع مطالعاتی
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد418
جشن پیشرفت درسی نیم سال اول
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار687
راهکارهای پیشرفت تحصیلی در نیم سال دوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد115
اهمیت امتحانات نهایی سال سوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد420
از امروز به فکر فردا باشید
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار514
نیم سال دوم آغازی مهمتر
سید رسول اسلامیمحمد معافی3989
3 نکته طلایی برنامه ریزی در نیم سال دوم
محمد معافیعلی کرامت20818
روش یادگیری درس زیست شناسی
داوود اکبریمسعود تاجفرد5035
چگونه سوالات ساده رو حل کنیم
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2508
نیم سال دوم آغازی مهم تر
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2069
آیا می توان در نیم سال دوم پیشرفت کرد
داوود اکبریمسعود تاجفرد1071
در آزمون های 25 دی و 9 بهمن حتما شرکت...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار699
نحوه استفاده از کتاب جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1353
چگونه برای امتحانات آماده شویم
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار1915
انواع مدیریت در جلسه آزمون
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر1004
مزیت دانش آموزان کانون در امتحانات
مازیار شیروانی مقدم907
جمع بندی دروس پایه
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار1044
باید نبایدها برای موفقیت در امتحانات
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار673
منابع دوران جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1167
ایام امتحانات چگونه برای کنکور آماده ...
بابک ندر خانیمحمد معافی1209
منابع و ابزارهای جمع بندی
بابک ندر خانیمحمد معافی1388
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
سید رسول اسلامیداوود اکبری835
معرفی کتاب سه سطحی
مازیار شیروانی مقدممحمد معافی814
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
بابک ندر خانیمحمد معافی3916
جمع بندی در فرصت محدود
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2617
چگونه اشتباهاتمان را کم کنیم ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور6422
تکنیک های مدیریت زمان
داوود اکبریمحمد معافی1997
برنامه ریزی برای دانش آموزان خاص
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1655
منابع مطالعاتی ، نگاهی دوباره
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر1443
از خوب به عالی (بخش دوم)
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر2391
از خوب به عالی(بخش اول )
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1442
هماهنگی امتحانات مدرسه با آزمون کانون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1928
برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1219
جبران معدل سوم
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر830
بازیابی 2
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر984
بازیابی 1
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور3870
روش هدف گذاری برای پیشرفت درسی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1590
کیفیت و کمیت مطالعه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار2011
هدف گذاری و کاهش اشتباه
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد2884
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 2
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری738
آموزش در کلاس درس
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد3645
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 1
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار457
یادگیری بعد از آزمون
محمد معافی179
5 نوع درس
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار568
یادگیری از آزمون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری3406
کاهش جواب‌های غلط در آزمون
محمد معافیمسعود تاجفرد1700
سوالات دام دار
داوود اکبریمحمد معافی545
یگانگی در برنامه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار2338
روش مطالعه دروس پایه در برنامه راهبردی
داوود اکبریمحمد معافی2339
20 پاسخ درست ، 500 نمره تراز
محمد معافیمسعود تاجفرد1077
ارزیابی آزمون
محمد معافیمحمد کتابدار3017
برنامه ریزی دروس پایه
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری2545
واقع بینی مقدمه پیشرفت تحصیلی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار539
ویژگی برنامه راهبردی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری6027
روش های تست زنی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری1931
موثرترین راه های مطالعه
پژمان عبدالهیانداوود اکبری3568
چند قدم موثر در یادگیری
محمد معافیمسعود تاجفرد3861
تبدیل یادگیری ناقص به کامل
محمد معافیمحمد کتابدار2231
آزمون گواه
محمد معافیمسعود تاجفرد5979
کلیات برنامه راهبردی