فیلم های مشاوره

مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد12078
افزایش بازدهی مطالعه در دروان جمع بندی
مهرداد عالی پور3882
معرفی کتاب شبیه ساز کنکور
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد9689
پاسخ به سوالات دانش آموزان در مشاوره ...
داوود اکبریمحمد کتابدار2928
مشاوره در 7 دقیقه 28 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیمحمد معافی5713
مشاوره در 7 دقیقه 29 اردیبهشت
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور3775
مشاوره در 7 دقیقه 27 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار6759
پاسخ به سوالات دانش آموزان 28 اردیبهشت
آرش فتحعلی1712
اشتباهات متداول
آرش فتحعلی4643
7 توصیه طلایی
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1518
پیشرفت در فرصت باقی مانده
امید صفاتسید رسول اسلامی398
پاسخ به سوالات دانش آموزان 11 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی1883
کارنامه چندتا از 10 تا
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور284
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت...
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور714
مشاوره در 7 دقیقه 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری569
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری488
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار288
3 موضوع اساسی که باید در اردیبهشت ماه...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار312
پاسخ به سوالات دانش آموزان6اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی594
مشاوره در 7 دقیقه 4 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی222
پاسخ به سوالات دانش آموزان 4 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار585
هماهنگ بمانید هم اکنون زمانی است که ب...
داوود اکبریمحمد کتابدار290
پاسخ به سوالات دانش آموزان 31 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور226
پاسخ به سوالات دانش آموزان 30 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور555
توجه بیشتر به درس های عمومی در فرصت ب...
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد490
پاسخ به سوالات دانش آموزان 29 فروردین
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1726
10 عادت دانش آموزان موفق
امید صفات1756
کارنامه پروژه ای
امید صفات844
ارزیابی آزمون
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی533
برنامه راهبردی 3 اردیبهشت دروس عمومی ...
سید رسول اسلامی302
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدم190
مشاوره در 7 دقیقه ( 18 فروردین 95)
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی821
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات دانش آموزا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی1010
طبقه بندی دروس برای یاد گیری بیشتر
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد648
هنر شفاف اندیشیدن
امید صفاتداوود اکبری666
کارنامه بازیابی سوال ها
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی842
درس بخوانید و از درس خواندن لذت ببرید
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2000
از امروز درس ها را با این روش بخوانید
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد2946
چهار عامل اصلی برای گرفتن نتیجه بهتر ...
امید صفاتمحمد معافی396
کارنامه سوال محور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی704
پیشرفت بیشتر در نیم سال دوم ، شما هم ...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1144
از امروز تا کنکور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی1118
4عامل برای موفقیت درسی را بشناسید
امید صفاتمحمد معافی1712
چگونه جهش کنیم ؟
محیا اصغریسید محمد علی مرتضوی91
برنامه راهبردی دوم دبیرستان
امید صفاتمحمد معافی2036
درس ها را تمام نکرده ام چکار کنم ؟
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد1135
همه مطالب راجع به برنامه ریزی در دورا...
داوود اکبریمحمد اکبری588
هدف گذاری با تابلو نوروزی
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی158
4هفته ، 2آزمون مهم
لیلا فیروزیسید محمد علی مرتضوی106
آزمون 7 فروردین سوم انسانی
محمد اکبریسید محمد علی مرتضوی198
کتاب نوروز - تابلو نوروزی چهارم ریاضی
فاطمه منصور خاکیسید محمد علی مرتضوی524
برنامه دروس عمومی در آزمون 7 فروردین
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی648
برنامه راهبردی سوم تجربی
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور288
دوران نوروز : درس یا مبحث ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور440
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان363
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان2507
تصمیمات نوروزی
امید صفاتمسعود تاجفرد717
کارنامه اینترنتی
زهراالسادات غیاثیسید محمد علی مرتضوی1176
برنامه راهبردی چهارم تجربی
سید رسول اسلامیمحمد معافی749
آیا می توان درس ها در به خوبی تا روز ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم437
3 سوال مهم (دو راهی های انتخاب)
محمد معافیمهدی ملا رمضانی350
برنامه راهبردی آزمون 21 اسفند سوم تجربی
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد895
افزایش بازدهی مطالعه
کاظم قلم چیرضا پشنگ‌پور300
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان909
عوامل کلیدی موفقیت
محمد معافیفاطمه منصور خاکی307
برنامه راهبردی نیم سال دوم چهارم انسا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی543
7 سین آموزشی
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی441
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم685
پاسخ به سوالات مشاوره ای دانش آموزان ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم552
کارنامه تجمعی رنگی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1183
توصیه هایی برای دوران نوروز
کاظم قلم چیمحمد کتابدار509
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
کاظم قلم چیمسعود تاجفرد228
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد311
تعادل های مطالعاتی در نیم سال دوم
محمد معافیفاطمه منصور خاکی1137
برنامه راهبردی 14 اسفند دروس عمومی چه...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان981
هنرستان و گروه های خاص آموزشی
داوود اکبریمحمد معافی755
مشاوره در 7 دقیقه ( 1 اسفند 94)
امید صفاتمحمد معافی1349
کارنامه 5 درس
بابک عبدل زاده فخر1676
نکاتی در مورد اهمیت پروژه 4
محمد معافیمینا سلیمانی256
برنامه راهبردی پنجم و ششم دبستان
محمد معافیسید محمد علی مرتضوی41
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند دوم عمو...
داوود اکبریمحمد اکبری235
مشاوره در 7 دقیقه ( 27 بهمن )
کاظم قلم چیداوود اکبری1996
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (27...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور441
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (26...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور200
مشاوره در 7 دقیقه ( 26 بهمن )
محمد کتابدارمسعود تاجفرد186
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد کتابدارمسعود تاجفرد159
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد معافیسید محمد علی مرتضوی254
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند سوم عمو...
زهراالسادات غیاثیمحمد معافی804
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند چهارم ت...
سید رسول اسلامیمحمد معافی529
مشاوره در 7 دقیقه
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد531
اهمیت نتایج پروژه 4
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار708
چرا نیم سال دوم مهمتر از نیم سال اول ...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار471
مهندسی منابع مطالعاتی
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد418
جشن پیشرفت درسی نیم سال اول
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار690
راهکارهای پیشرفت تحصیلی در نیم سال دوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد117
اهمیت امتحانات نهایی سال سوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد422
از امروز به فکر فردا باشید
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار514
نیم سال دوم آغازی مهمتر
سید رسول اسلامیمحمد معافی3992
3 نکته طلایی برنامه ریزی در نیم سال دوم
محمد معافیعلی کرامت21117
روش یادگیری درس زیست شناسی
داوود اکبریمسعود تاجفرد5156
چگونه سوالات ساده رو حل کنیم
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2510
نیم سال دوم آغازی مهم تر
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2071
آیا می توان در نیم سال دوم پیشرفت کرد
داوود اکبریمسعود تاجفرد1080
در آزمون های 25 دی و 9 بهمن حتما شرکت...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار700
نحوه استفاده از کتاب جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1385
چگونه برای امتحانات آماده شویم
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار1967
انواع مدیریت در جلسه آزمون
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر1028
مزیت دانش آموزان کانون در امتحانات
مازیار شیروانی مقدم938
جمع بندی دروس پایه
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار1080
باید نبایدها برای موفقیت در امتحانات
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار694
منابع دوران جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1182
ایام امتحانات چگونه برای کنکور آماده ...
سید رسول اسلامیداوود اکبری34
دفتر برنامه ریزی و کمک به کیفیت مطالعه
بابک ندر خانیمحمد معافی1242
منابع و ابزارهای جمع بندی
بابک ندر خانیمحمد معافی1423
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
سید رسول اسلامیداوود اکبری851
معرفی کتاب سه سطحی
مازیار شیروانی مقدممحمد معافی817
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
بابک ندر خانیمحمد معافی4264
جمع بندی در فرصت محدود
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2639
چگونه اشتباهاتمان را کم کنیم ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور6521
تکنیک های مدیریت زمان
داوود اکبریمحمد معافی1999
برنامه ریزی برای دانش آموزان خاص
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1687
منابع مطالعاتی ، نگاهی دوباره
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر1464
از خوب به عالی (بخش دوم)
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر2455
از خوب به عالی(بخش اول )
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1456
هماهنگی امتحانات مدرسه با آزمون کانون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1948
برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1223
جبران معدل سوم
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر836
بازیابی 2
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر1000
بازیابی 1
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور3990
روش هدف گذاری برای پیشرفت درسی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1606
کیفیت و کمیت مطالعه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار2023
هدف گذاری و کاهش اشتباه
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد2891
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 2
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری745
آموزش در کلاس درس
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد3668
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 1
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار472
یادگیری بعد از آزمون
محمد معافی181
5 نوع درس
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار581
یادگیری از آزمون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری3429
کاهش جواب‌های غلط در آزمون
محمد معافیمسعود تاجفرد1715
سوالات دام دار
داوود اکبریمحمد معافی555
یگانگی در برنامه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار2368
روش مطالعه دروس پایه در برنامه راهبردی
داوود اکبریمحمد معافی2375
20 پاسخ درست ، 500 نمره تراز
محمد معافیمسعود تاجفرد1101
ارزیابی آزمون
محمد معافیمحمد کتابدار3077
برنامه ریزی دروس پایه
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری2659
واقع بینی مقدمه پیشرفت تحصیلی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار556
ویژگی برنامه راهبردی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری6125
روش های تست زنی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری1961
موثرترین راه های مطالعه
پژمان عبدالهیانداوود اکبری3670
چند قدم موثر در یادگیری
محمد معافیمسعود تاجفرد3907
تبدیل یادگیری ناقص به کامل
محمد معافیمحمد کتابدار2248
آزمون گواه
محمد معافیمسعود تاجفرد6172
کلیات برنامه راهبردی