فیلم های مشاوره

مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد9000
افزایش بازدهی مطالعه در دروان جمع بندی
مهرداد عالی پور3395
معرفی کتاب شبیه ساز کنکور
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد7517
پاسخ به سوالات دانش آموزان در مشاوره ...
داوود اکبریمحمد کتابدار2388
مشاوره در 7 دقیقه 28 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیمحمد معافی5082
مشاوره در 7 دقیقه 29 اردیبهشت
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2717
مشاوره در 7 دقیقه 27 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار6290
پاسخ به سوالات دانش آموزان 28 اردیبهشت
آرش فتحعلی1414
اشتباهات متداول
آرش فتحعلی3506
7 توصیه طلایی
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1423
پیشرفت در فرصت باقی مانده
امید صفاتسید رسول اسلامی364
پاسخ به سوالات دانش آموزان 11 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی1812
کارنامه چندتا از 10 تا
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور256
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت...
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور691
مشاوره در 7 دقیقه 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری512
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری432
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار259
3 موضوع اساسی که باید در اردیبهشت ماه...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار304
پاسخ به سوالات دانش آموزان6اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی582
مشاوره در 7 دقیقه 4 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی207
پاسخ به سوالات دانش آموزان 4 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار566
هماهنگ بمانید هم اکنون زمانی است که ب...
داوود اکبریمحمد کتابدار270
پاسخ به سوالات دانش آموزان 31 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور213
پاسخ به سوالات دانش آموزان 30 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور537
توجه بیشتر به درس های عمومی در فرصت ب...
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد473
پاسخ به سوالات دانش آموزان 29 فروردین
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1580
10 عادت دانش آموزان موفق
امید صفات1738
کارنامه پروژه ای
امید صفات751
ارزیابی آزمون
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی528
برنامه راهبردی 3 اردیبهشت دروس عمومی ...
سید رسول اسلامی291
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدم174
مشاوره در 7 دقیقه ( 18 فروردین 95)
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی804
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات دانش آموزا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی942
طبقه بندی دروس برای یاد گیری بیشتر
امید صفاتداوود اکبری653
کارنامه بازیابی سوال ها
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی776
درس بخوانید و از درس خواندن لذت ببرید
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1832
از امروز درس ها را با این روش بخوانید
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد2847
چهار عامل اصلی برای گرفتن نتیجه بهتر ...
امید صفاتمحمد معافی386
کارنامه سوال محور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی634
پیشرفت بیشتر در نیم سال دوم ، شما هم ...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1129
از امروز تا کنکور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی1053
4عامل برای موفقیت درسی را بشناسید
امید صفاتمحمد معافی1663
چگونه جهش کنیم ؟
محیا اصغریسید محمد علی مرتضوی87
برنامه راهبردی دوم دبیرستان
امید صفاتمحمد معافی2003
درس ها را تمام نکرده ام چکار کنم ؟
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد1121
همه مطالب راجع به برنامه ریزی در دورا...
داوود اکبریمحمد اکبری566
هدف گذاری با تابلو نوروزی
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی151
4هفته ، 2آزمون مهم
لیلا فیروزیسید محمد علی مرتضوی105
آزمون 7 فروردین سوم انسانی
محمد اکبریسید محمد علی مرتضوی186
کتاب نوروز - تابلو نوروزی چهارم ریاضی
فاطمه منصور خاکیسید محمد علی مرتضوی486
برنامه دروس عمومی در آزمون 7 فروردین
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی637
برنامه راهبردی سوم تجربی
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور278
دوران نوروز : درس یا مبحث ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور427
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان348
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان2209
تصمیمات نوروزی
امید صفاتمسعود تاجفرد709
کارنامه اینترنتی
زهراالسادات غیاثیسید محمد علی مرتضوی1172
برنامه راهبردی چهارم تجربی
محمد معافیآرش فتحعلی597
چگونه می توان نتیجه بهتر گرفت
سید رسول اسلامیمحمد معافی736
آیا می توان درس ها در به خوبی تا روز ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم434
3 سوال مهم (دو راهی های انتخاب)
محمد معافیمهدی ملا رمضانی345
برنامه راهبردی آزمون 21 اسفند سوم تجربی
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد863
افزایش بازدهی مطالعه
کاظم قلم چیرضا پشنگ‌پور281
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان873
عوامل کلیدی موفقیت
محمد معافیفاطمه منصور خاکی302
برنامه راهبردی نیم سال دوم چهارم انسا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی534
7 سین آموزشی
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی431
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم676
پاسخ به سوالات مشاوره ای دانش آموزان ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم546
کارنامه تجمعی رنگی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1180
توصیه هایی برای دوران نوروز
کاظم قلم چیمحمد کتابدار498
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
کاظم قلم چیمسعود تاجفرد216
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد302
تعادل های مطالعاتی در نیم سال دوم
محمد معافیفاطمه منصور خاکی1119
برنامه راهبردی 14 اسفند دروس عمومی چه...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان896
هنرستان و گروه های خاص آموزشی
داوود اکبریمحمد معافی750
مشاوره در 7 دقیقه ( 1 اسفند 94)
امید صفاتمحمد معافی1314
کارنامه 5 درس
بابک عبدل زاده فخر1342
نکاتی در مورد اهمیت پروژه 4
محمد معافیمینا سلیمانی252
برنامه راهبردی پنجم و ششم دبستان
داوود اکبریمحمد اکبری232
مشاوره در 7 دقیقه ( 27 بهمن )
کاظم قلم چیداوود اکبری1976
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (27...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور430
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (26...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور187
مشاوره در 7 دقیقه ( 26 بهمن )
محمد کتابدارمسعود تاجفرد176
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد کتابدارمسعود تاجفرد148
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد معافیسید محمد علی مرتضوی238
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند سوم عمو...
زهراالسادات غیاثیمحمد معافی791
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند چهارم ت...
سید رسول اسلامیمحمد معافی470
مشاوره در 7 دقیقه
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد525
اهمیت نتایج پروژه 4
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار702
چرا نیم سال دوم مهمتر از نیم سال اول ...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار467
مهندسی منابع مطالعاتی
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد415
جشن پیشرفت درسی نیم سال اول
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار681
راهکارهای پیشرفت تحصیلی در نیم سال دوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد113
اهمیت امتحانات نهایی سال سوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد416
از امروز به فکر فردا باشید
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار512
نیم سال دوم آغازی مهمتر
سید رسول اسلامیمحمد معافی3979
3 نکته طلایی برنامه ریزی در نیم سال دوم
محمد معافیعلی کرامت19892
روش یادگیری درس زیست شناسی
داوود اکبریمسعود تاجفرد4492
چگونه سوالات ساده رو حل کنیم
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2499
نیم سال دوم آغازی مهم تر
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2060
آیا می توان در نیم سال دوم پیشرفت کرد
داوود اکبریمسعود تاجفرد1038
در آزمون های 25 دی و 9 بهمن حتما شرکت...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار694
نحوه استفاده از کتاب جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1206
چگونه برای امتحانات آماده شویم
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار1761
انواع مدیریت در جلسه آزمون
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر899
مزیت دانش آموزان کانون در امتحانات
مازیار شیروانی مقدم825
جمع بندی دروس پایه
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار933
باید نبایدها برای موفقیت در امتحانات
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار626
منابع دوران جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1080
ایام امتحانات چگونه برای کنکور آماده ...
بابک ندر خانیمحمد معافی1151
منابع و ابزارهای جمع بندی
بابک ندر خانیمحمد معافی1337
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
سید رسول اسلامیداوود اکبری783
معرفی کتاب سه سطحی
مازیار شیروانی مقدممحمد معافی795
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
بابک ندر خانیمحمد معافی3406
جمع بندی در فرصت محدود
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2481
چگونه اشتباهاتمان را کم کنیم ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور6014
تکنیک های مدیریت زمان
داوود اکبریمحمد معافی1969
برنامه ریزی برای دانش آموزان خاص
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1510
منابع مطالعاتی ، نگاهی دوباره
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر1343
از خوب به عالی (بخش دوم)
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر2190
از خوب به عالی(بخش اول )
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1361
هماهنگی امتحانات مدرسه با آزمون کانون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1809
برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1200
جبران معدل سوم
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر800
بازیابی 2
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر893
بازیابی 1
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور3374
روش هدف گذاری برای پیشرفت درسی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1520
کیفیت و کمیت مطالعه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1958
هدف گذاری و کاهش اشتباه
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد2853
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 2
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری711
آموزش در کلاس درس
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد3580
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 1
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار444
یادگیری بعد از آزمون
محمد معافی169
5 نوع درس
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار560
یادگیری از آزمون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری3295
کاهش جواب‌های غلط در آزمون
محمد معافیمسعود تاجفرد1663
سوالات دام دار
داوود اکبریمحمد معافی503
یگانگی در برنامه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار2284
روش مطالعه دروس پایه در برنامه راهبردی
داوود اکبریمحمد معافی2302
20 پاسخ درست ، 500 نمره تراز
محمد معافیمسعود تاجفرد1042
ارزیابی آزمون
محمد معافیمحمد کتابدار2862
برنامه ریزی دروس پایه
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری2294
واقع بینی مقدمه پیشرفت تحصیلی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار498
ویژگی برنامه راهبردی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری5784
روش های تست زنی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری1819
موثرترین راه های مطالعه
پژمان عبدالهیانداوود اکبری3331
چند قدم موثر در یادگیری
محمد معافیمسعود تاجفرد3731
تبدیل یادگیری ناقص به کامل
محمد معافیمحمد کتابدار2193
آزمون گواه
محمد معافیمسعود تاجفرد5622
کلیات برنامه راهبردی