فیلم های مشاوره

مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد11456
افزایش بازدهی مطالعه در دروان جمع بندی
مهرداد عالی پور3770
معرفی کتاب شبیه ساز کنکور
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد8994
پاسخ به سوالات دانش آموزان در مشاوره ...
داوود اکبریمحمد کتابدار2829
مشاوره در 7 دقیقه 28 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیمحمد معافی5593
مشاوره در 7 دقیقه 29 اردیبهشت
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور3356
مشاوره در 7 دقیقه 27 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار6683
پاسخ به سوالات دانش آموزان 28 اردیبهشت
آرش فتحعلی1671
اشتباهات متداول
آرش فتحعلی4479
7 توصیه طلایی
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1508
پیشرفت در فرصت باقی مانده
امید صفاتسید رسول اسلامی391
پاسخ به سوالات دانش آموزان 11 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی1871
کارنامه چندتا از 10 تا
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور279
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت...
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور711
مشاوره در 7 دقیقه 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری557
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری483
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار286
3 موضوع اساسی که باید در اردیبهشت ماه...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار311
پاسخ به سوالات دانش آموزان6اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی594
مشاوره در 7 دقیقه 4 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی219
پاسخ به سوالات دانش آموزان 4 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار580
هماهنگ بمانید هم اکنون زمانی است که ب...
داوود اکبریمحمد کتابدار288
پاسخ به سوالات دانش آموزان 31 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور225
پاسخ به سوالات دانش آموزان 30 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور554
توجه بیشتر به درس های عمومی در فرصت ب...
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد484
پاسخ به سوالات دانش آموزان 29 فروردین
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1696
10 عادت دانش آموزان موفق
امید صفات1753
کارنامه پروژه ای
امید صفات830
ارزیابی آزمون
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی533
برنامه راهبردی 3 اردیبهشت دروس عمومی ...
سید رسول اسلامی302
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدم190
مشاوره در 7 دقیقه ( 18 فروردین 95)
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی818
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات دانش آموزا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی1000
طبقه بندی دروس برای یاد گیری بیشتر
امید صفاتداوود اکبری663
کارنامه بازیابی سوال ها
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی833
درس بخوانید و از درس خواندن لذت ببرید
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1974
از امروز درس ها را با این روش بخوانید
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد2930
چهار عامل اصلی برای گرفتن نتیجه بهتر ...
امید صفاتمحمد معافی395
کارنامه سوال محور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی697
پیشرفت بیشتر در نیم سال دوم ، شما هم ...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1142
از امروز تا کنکور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی1110
4عامل برای موفقیت درسی را بشناسید
امید صفاتمحمد معافی1705
چگونه جهش کنیم ؟
محیا اصغریسید محمد علی مرتضوی90
برنامه راهبردی دوم دبیرستان
امید صفاتمحمد معافی2033
درس ها را تمام نکرده ام چکار کنم ؟
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد1135
همه مطالب راجع به برنامه ریزی در دورا...
داوود اکبریمحمد اکبری586
هدف گذاری با تابلو نوروزی
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی157
4هفته ، 2آزمون مهم
لیلا فیروزیسید محمد علی مرتضوی106
آزمون 7 فروردین سوم انسانی
محمد اکبریسید محمد علی مرتضوی196
کتاب نوروز - تابلو نوروزی چهارم ریاضی
فاطمه منصور خاکیسید محمد علی مرتضوی517
برنامه دروس عمومی در آزمون 7 فروردین
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی643
برنامه راهبردی سوم تجربی
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور288
دوران نوروز : درس یا مبحث ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور437
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان360
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان2399
تصمیمات نوروزی
امید صفاتمسعود تاجفرد715
کارنامه اینترنتی
زهراالسادات غیاثیسید محمد علی مرتضوی1175
برنامه راهبردی چهارم تجربی
محمد معافیآرش فتحعلی623
چگونه می توان نتیجه بهتر گرفت
سید رسول اسلامیمحمد معافی745
آیا می توان درس ها در به خوبی تا روز ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم437
3 سوال مهم (دو راهی های انتخاب)
محمد معافیمهدی ملا رمضانی347
برنامه راهبردی آزمون 21 اسفند سوم تجربی
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد891
افزایش بازدهی مطالعه
کاظم قلم چیرضا پشنگ‌پور299
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان904
عوامل کلیدی موفقیت
محمد معافیفاطمه منصور خاکی306
برنامه راهبردی نیم سال دوم چهارم انسا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی543
7 سین آموزشی
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی441
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم685
پاسخ به سوالات مشاوره ای دانش آموزان ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم552
کارنامه تجمعی رنگی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1183
توصیه هایی برای دوران نوروز
کاظم قلم چیمحمد کتابدار507
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
کاظم قلم چیمسعود تاجفرد224
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد311
تعادل های مطالعاتی در نیم سال دوم
محمد معافیفاطمه منصور خاکی1135
برنامه راهبردی 14 اسفند دروس عمومی چه...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان936
هنرستان و گروه های خاص آموزشی
داوود اکبریمحمد معافی755
مشاوره در 7 دقیقه ( 1 اسفند 94)
امید صفاتمحمد معافی1346
کارنامه 5 درس
بابک عبدل زاده فخر1598
نکاتی در مورد اهمیت پروژه 4
محمد معافیمینا سلیمانی253
برنامه راهبردی پنجم و ششم دبستان
داوود اکبریمحمد اکبری235
مشاوره در 7 دقیقه ( 27 بهمن )
کاظم قلم چیداوود اکبری1995
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (27...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور441
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (26...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور198
مشاوره در 7 دقیقه ( 26 بهمن )
محمد کتابدارمسعود تاجفرد186
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد کتابدارمسعود تاجفرد159
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد معافیسید محمد علی مرتضوی251
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند سوم عمو...
زهراالسادات غیاثیمحمد معافی803
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند چهارم ت...
سید رسول اسلامیمحمد معافی524
مشاوره در 7 دقیقه
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد530
اهمیت نتایج پروژه 4
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار707
چرا نیم سال دوم مهمتر از نیم سال اول ...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار470
مهندسی منابع مطالعاتی
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد418
جشن پیشرفت درسی نیم سال اول
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار690
راهکارهای پیشرفت تحصیلی در نیم سال دوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد116
اهمیت امتحانات نهایی سال سوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد420
از امروز به فکر فردا باشید
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار514
نیم سال دوم آغازی مهمتر
سید رسول اسلامیمحمد معافی3989
3 نکته طلایی برنامه ریزی در نیم سال دوم
محمد معافیعلی کرامت20928
روش یادگیری درس زیست شناسی
داوود اکبریمسعود تاجفرد5084
چگونه سوالات ساده رو حل کنیم
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2508
نیم سال دوم آغازی مهم تر
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2070
آیا می توان در نیم سال دوم پیشرفت کرد
داوود اکبریمسعود تاجفرد1078
در آزمون های 25 دی و 9 بهمن حتما شرکت...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار700
نحوه استفاده از کتاب جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1360
چگونه برای امتحانات آماده شویم
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار1942
انواع مدیریت در جلسه آزمون
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر1013
مزیت دانش آموزان کانون در امتحانات
مازیار شیروانی مقدم917
جمع بندی دروس پایه
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار1063
باید نبایدها برای موفقیت در امتحانات
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار682
منابع دوران جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1171
ایام امتحانات چگونه برای کنکور آماده ...
بابک ندر خانیمحمد معافی1214
منابع و ابزارهای جمع بندی
بابک ندر خانیمحمد معافی1398
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
سید رسول اسلامیداوود اکبری837
معرفی کتاب سه سطحی
مازیار شیروانی مقدممحمد معافی815
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
بابک ندر خانیمحمد معافی3977
جمع بندی در فرصت محدود
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2624
چگونه اشتباهاتمان را کم کنیم ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور6460
تکنیک های مدیریت زمان
داوود اکبریمحمد معافی1997
برنامه ریزی برای دانش آموزان خاص
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1666
منابع مطالعاتی ، نگاهی دوباره
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر1450
از خوب به عالی (بخش دوم)
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر2419
از خوب به عالی(بخش اول )
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1453
هماهنگی امتحانات مدرسه با آزمون کانون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1938
برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1221
جبران معدل سوم
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر833
بازیابی 2
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر989
بازیابی 1
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور3916
روش هدف گذاری برای پیشرفت درسی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1596
کیفیت و کمیت مطالعه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار2020
هدف گذاری و کاهش اشتباه
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد2884
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 2
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری743
آموزش در کلاس درس
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد3651
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 1
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار457
یادگیری بعد از آزمون
محمد معافی180
5 نوع درس
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار568
یادگیری از آزمون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری3413
کاهش جواب‌های غلط در آزمون
محمد معافیمسعود تاجفرد1710
سوالات دام دار
داوود اکبریمحمد معافی552
یگانگی در برنامه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار2344
روش مطالعه دروس پایه در برنامه راهبردی
داوود اکبریمحمد معافی2355
20 پاسخ درست ، 500 نمره تراز
محمد معافیمسعود تاجفرد1082
ارزیابی آزمون
محمد معافیمحمد کتابدار3035
برنامه ریزی دروس پایه
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری2578
واقع بینی مقدمه پیشرفت تحصیلی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار543
ویژگی برنامه راهبردی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری6072
روش های تست زنی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری1937
موثرترین راه های مطالعه
پژمان عبدالهیانداوود اکبری3591
چند قدم موثر در یادگیری
محمد معافیمسعود تاجفرد3875
تبدیل یادگیری ناقص به کامل
محمد معافیمحمد کتابدار2236
آزمون گواه
محمد معافیمسعود تاجفرد6017
کلیات برنامه راهبردی