فیلم های مشاوره

مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد9302
افزایش بازدهی مطالعه در دروان جمع بندی
مهرداد عالی پور3462
معرفی کتاب شبیه ساز کنکور
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد7681
پاسخ به سوالات دانش آموزان در مشاوره ...
داوود اکبریمحمد کتابدار2432
مشاوره در 7 دقیقه 28 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیمحمد معافی5162
مشاوره در 7 دقیقه 29 اردیبهشت
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2789
مشاوره در 7 دقیقه 27 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار6348
پاسخ به سوالات دانش آموزان 28 اردیبهشت
آرش فتحعلی1435
اشتباهات متداول
آرش فتحعلی3568
7 توصیه طلایی
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1432
پیشرفت در فرصت باقی مانده
امید صفاتسید رسول اسلامی365
پاسخ به سوالات دانش آموزان 11 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی1818
کارنامه چندتا از 10 تا
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور258
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت...
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور694
مشاوره در 7 دقیقه 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری530
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری441
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار261
3 موضوع اساسی که باید در اردیبهشت ماه...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار305
پاسخ به سوالات دانش آموزان6اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی583
مشاوره در 7 دقیقه 4 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی209
پاسخ به سوالات دانش آموزان 4 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار568
هماهنگ بمانید هم اکنون زمانی است که ب...
داوود اکبریمحمد کتابدار273
پاسخ به سوالات دانش آموزان 31 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور215
پاسخ به سوالات دانش آموزان 30 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور538
توجه بیشتر به درس های عمومی در فرصت ب...
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد476
پاسخ به سوالات دانش آموزان 29 فروردین
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1592
10 عادت دانش آموزان موفق
امید صفات1741
کارنامه پروژه ای
امید صفات755
ارزیابی آزمون
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی530
برنامه راهبردی 3 اردیبهشت دروس عمومی ...
سید رسول اسلامی293
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدم176
مشاوره در 7 دقیقه ( 18 فروردین 95)
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی806
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات دانش آموزا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی950
طبقه بندی دروس برای یاد گیری بیشتر
امید صفاتداوود اکبری655
کارنامه بازیابی سوال ها
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی783
درس بخوانید و از درس خواندن لذت ببرید
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1847
از امروز درس ها را با این روش بخوانید
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد2858
چهار عامل اصلی برای گرفتن نتیجه بهتر ...
امید صفاتمحمد معافی389
کارنامه سوال محور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی637
پیشرفت بیشتر در نیم سال دوم ، شما هم ...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1133
از امروز تا کنکور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی1060
4عامل برای موفقیت درسی را بشناسید
امید صفاتمحمد معافی1667
چگونه جهش کنیم ؟
محیا اصغریسید محمد علی مرتضوی88
برنامه راهبردی دوم دبیرستان
امید صفاتمحمد معافی2006
درس ها را تمام نکرده ام چکار کنم ؟
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد1122
همه مطالب راجع به برنامه ریزی در دورا...
داوود اکبریمحمد اکبری567
هدف گذاری با تابلو نوروزی
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی153
4هفته ، 2آزمون مهم
لیلا فیروزیسید محمد علی مرتضوی106
آزمون 7 فروردین سوم انسانی
محمد اکبریسید محمد علی مرتضوی187
کتاب نوروز - تابلو نوروزی چهارم ریاضی
فاطمه منصور خاکیسید محمد علی مرتضوی492
برنامه دروس عمومی در آزمون 7 فروردین
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی639
برنامه راهبردی سوم تجربی
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور279
دوران نوروز : درس یا مبحث ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور429
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان352
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان2241
تصمیمات نوروزی
امید صفاتمسعود تاجفرد710
کارنامه اینترنتی
زهراالسادات غیاثیسید محمد علی مرتضوی1174
برنامه راهبردی چهارم تجربی
محمد معافیآرش فتحعلی601
چگونه می توان نتیجه بهتر گرفت
سید رسول اسلامیمحمد معافی737
آیا می توان درس ها در به خوبی تا روز ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم436
3 سوال مهم (دو راهی های انتخاب)
محمد معافیمهدی ملا رمضانی346
برنامه راهبردی آزمون 21 اسفند سوم تجربی
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد868
افزایش بازدهی مطالعه
کاظم قلم چیرضا پشنگ‌پور286
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان880
عوامل کلیدی موفقیت
محمد معافیفاطمه منصور خاکی303
برنامه راهبردی نیم سال دوم چهارم انسا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی535
7 سین آموزشی
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی435
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم678
پاسخ به سوالات مشاوره ای دانش آموزان ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم549
کارنامه تجمعی رنگی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1181
توصیه هایی برای دوران نوروز
کاظم قلم چیمحمد کتابدار499
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
کاظم قلم چیمسعود تاجفرد217
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد305
تعادل های مطالعاتی در نیم سال دوم
محمد معافیفاطمه منصور خاکی1123
برنامه راهبردی 14 اسفند دروس عمومی چه...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان906
هنرستان و گروه های خاص آموزشی
داوود اکبریمحمد معافی752
مشاوره در 7 دقیقه ( 1 اسفند 94)
امید صفاتمحمد معافی1321
کارنامه 5 درس
بابک عبدل زاده فخر1376
نکاتی در مورد اهمیت پروژه 4
محمد معافیمینا سلیمانی253
برنامه راهبردی پنجم و ششم دبستان
داوود اکبریمحمد اکبری233
مشاوره در 7 دقیقه ( 27 بهمن )
کاظم قلم چیداوود اکبری1978
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (27...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور432
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (26...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور188
مشاوره در 7 دقیقه ( 26 بهمن )
محمد کتابدارمسعود تاجفرد177
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد کتابدارمسعود تاجفرد149
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد معافیسید محمد علی مرتضوی240
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند سوم عمو...
زهراالسادات غیاثیمحمد معافی793
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند چهارم ت...
سید رسول اسلامیمحمد معافی473
مشاوره در 7 دقیقه
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد527
اهمیت نتایج پروژه 4
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار703
چرا نیم سال دوم مهمتر از نیم سال اول ...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار468
مهندسی منابع مطالعاتی
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد416
جشن پیشرفت درسی نیم سال اول
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار682
راهکارهای پیشرفت تحصیلی در نیم سال دوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد114
اهمیت امتحانات نهایی سال سوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد418
از امروز به فکر فردا باشید
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار513
نیم سال دوم آغازی مهمتر
سید رسول اسلامیمحمد معافی3981
3 نکته طلایی برنامه ریزی در نیم سال دوم
محمد معافیعلی کرامت19958
روش یادگیری درس زیست شناسی
داوود اکبریمسعود تاجفرد4531
چگونه سوالات ساده رو حل کنیم
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2499
نیم سال دوم آغازی مهم تر
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2060
آیا می توان در نیم سال دوم پیشرفت کرد
داوود اکبریمسعود تاجفرد1042
در آزمون های 25 دی و 9 بهمن حتما شرکت...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار695
نحوه استفاده از کتاب جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1222
چگونه برای امتحانات آماده شویم
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار1774
انواع مدیریت در جلسه آزمون
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر906
مزیت دانش آموزان کانون در امتحانات
مازیار شیروانی مقدم832
جمع بندی دروس پایه
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار952
باید نبایدها برای موفقیت در امتحانات
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار634
منابع دوران جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1093
ایام امتحانات چگونه برای کنکور آماده ...
بابک ندر خانیمحمد معافی1154
منابع و ابزارهای جمع بندی
بابک ندر خانیمحمد معافی1342
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
سید رسول اسلامیداوود اکبری793
معرفی کتاب سه سطحی
مازیار شیروانی مقدممحمد معافی795
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
بابک ندر خانیمحمد معافی3449
جمع بندی در فرصت محدود
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2486
چگونه اشتباهاتمان را کم کنیم ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور6041
تکنیک های مدیریت زمان
داوود اکبریمحمد معافی1974
برنامه ریزی برای دانش آموزان خاص
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1525
منابع مطالعاتی ، نگاهی دوباره
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر1353
از خوب به عالی (بخش دوم)
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر2204
از خوب به عالی(بخش اول )
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1366
هماهنگی امتحانات مدرسه با آزمون کانون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1816
برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1202
جبران معدل سوم
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر803
بازیابی 2
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر900
بازیابی 1
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور3418
روش هدف گذاری برای پیشرفت درسی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1527
کیفیت و کمیت مطالعه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1964
هدف گذاری و کاهش اشتباه
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد2857
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 2
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری715
آموزش در کلاس درس
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد3586
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 1
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار447
یادگیری بعد از آزمون
محمد معافی172
5 نوع درس
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار562
یادگیری از آزمون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری3310
کاهش جواب‌های غلط در آزمون
محمد معافیمسعود تاجفرد1667
سوالات دام دار
داوود اکبریمحمد معافی507
یگانگی در برنامه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار2289
روش مطالعه دروس پایه در برنامه راهبردی
داوود اکبریمحمد معافی2309
20 پاسخ درست ، 500 نمره تراز
محمد معافیمسعود تاجفرد1043
ارزیابی آزمون
محمد معافیمحمد کتابدار2881
برنامه ریزی دروس پایه
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری2336
واقع بینی مقدمه پیشرفت تحصیلی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار504
ویژگی برنامه راهبردی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری5810
روش های تست زنی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری1827
موثرترین راه های مطالعه
پژمان عبدالهیانداوود اکبری3364
چند قدم موثر در یادگیری
محمد معافیمسعود تاجفرد3747
تبدیل یادگیری ناقص به کامل
محمد معافیمحمد کتابدار2197
آزمون گواه
محمد معافیمسعود تاجفرد5659
کلیات برنامه راهبردی