فیلم های مشاوره

مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد10536
افزایش بازدهی مطالعه در دروان جمع بندی
مهرداد عالی پور3640
معرفی کتاب شبیه ساز کنکور
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد8509
پاسخ به سوالات دانش آموزان در مشاوره ...
داوود اکبریمحمد کتابدار2667
مشاوره در 7 دقیقه 28 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیمحمد معافی5461
مشاوره در 7 دقیقه 29 اردیبهشت
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور3173
مشاوره در 7 دقیقه 27 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار6552
پاسخ به سوالات دانش آموزان 28 اردیبهشت
آرش فتحعلی1593
اشتباهات متداول
آرش فتحعلی4107
7 توصیه طلایی
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1463
پیشرفت در فرصت باقی مانده
امید صفاتسید رسول اسلامی382
پاسخ به سوالات دانش آموزان 11 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی1855
کارنامه چندتا از 10 تا
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور272
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت...
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور708
مشاوره در 7 دقیقه 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری551
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری466
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار274
3 موضوع اساسی که باید در اردیبهشت ماه...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار310
پاسخ به سوالات دانش آموزان6اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی588
مشاوره در 7 دقیقه 4 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی215
پاسخ به سوالات دانش آموزان 4 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار578
هماهنگ بمانید هم اکنون زمانی است که ب...
داوود اکبریمحمد کتابدار282
پاسخ به سوالات دانش آموزان 31 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور221
پاسخ به سوالات دانش آموزان 30 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور547
توجه بیشتر به درس های عمومی در فرصت ب...
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد482
پاسخ به سوالات دانش آموزان 29 فروردین
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1661
10 عادت دانش آموزان موفق
امید صفات1748
کارنامه پروژه ای
امید صفات798
ارزیابی آزمون
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی532
برنامه راهبردی 3 اردیبهشت دروس عمومی ...
سید رسول اسلامی297
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدم188
مشاوره در 7 دقیقه ( 18 فروردین 95)
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی814
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات دانش آموزا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی991
طبقه بندی دروس برای یاد گیری بیشتر
امید صفاتداوود اکبری657
کارنامه بازیابی سوال ها
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی808
درس بخوانید و از درس خواندن لذت ببرید
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1918
از امروز درس ها را با این روش بخوانید
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد2901
چهار عامل اصلی برای گرفتن نتیجه بهتر ...
امید صفاتمحمد معافی391
کارنامه سوال محور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی648
پیشرفت بیشتر در نیم سال دوم ، شما هم ...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1139
از امروز تا کنکور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی1091
4عامل برای موفقیت درسی را بشناسید
امید صفاتمحمد معافی1678
چگونه جهش کنیم ؟
محیا اصغریسید محمد علی مرتضوی90
برنامه راهبردی دوم دبیرستان
امید صفاتمحمد معافی2009
درس ها را تمام نکرده ام چکار کنم ؟
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد1125
همه مطالب راجع به برنامه ریزی در دورا...
داوود اکبریمحمد اکبری574
هدف گذاری با تابلو نوروزی
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی155
4هفته ، 2آزمون مهم
لیلا فیروزیسید محمد علی مرتضوی106
آزمون 7 فروردین سوم انسانی
محمد اکبریسید محمد علی مرتضوی188
کتاب نوروز - تابلو نوروزی چهارم ریاضی
فاطمه منصور خاکیسید محمد علی مرتضوی509
برنامه دروس عمومی در آزمون 7 فروردین
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی639
برنامه راهبردی سوم تجربی
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور282
دوران نوروز : درس یا مبحث ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور436
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان358
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان2345
تصمیمات نوروزی
امید صفاتمسعود تاجفرد713
کارنامه اینترنتی
زهراالسادات غیاثیسید محمد علی مرتضوی1174
برنامه راهبردی چهارم تجربی
محمد معافیآرش فتحعلی614
چگونه می توان نتیجه بهتر گرفت
سید رسول اسلامیمحمد معافی744
آیا می توان درس ها در به خوبی تا روز ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم436
3 سوال مهم (دو راهی های انتخاب)
محمد معافیمهدی ملا رمضانی347
برنامه راهبردی آزمون 21 اسفند سوم تجربی
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد882
افزایش بازدهی مطالعه
کاظم قلم چیرضا پشنگ‌پور297
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان896
عوامل کلیدی موفقیت
محمد معافیفاطمه منصور خاکی304
برنامه راهبردی نیم سال دوم چهارم انسا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی540
7 سین آموزشی
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی439
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم683
پاسخ به سوالات مشاوره ای دانش آموزان ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم551
کارنامه تجمعی رنگی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1181
توصیه هایی برای دوران نوروز
کاظم قلم چیمحمد کتابدار503
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
کاظم قلم چیمسعود تاجفرد218
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد306
تعادل های مطالعاتی در نیم سال دوم
محمد معافیفاطمه منصور خاکی1127
برنامه راهبردی 14 اسفند دروس عمومی چه...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان930
هنرستان و گروه های خاص آموزشی
داوود اکبریمحمد معافی753
مشاوره در 7 دقیقه ( 1 اسفند 94)
امید صفاتمحمد معافی1340
کارنامه 5 درس
بابک عبدل زاده فخر1499
نکاتی در مورد اهمیت پروژه 4
محمد معافیمینا سلیمانی253
برنامه راهبردی پنجم و ششم دبستان
داوود اکبریمحمد اکبری234
مشاوره در 7 دقیقه ( 27 بهمن )
کاظم قلم چیداوود اکبری1992
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (27...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور438
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (26...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور193
مشاوره در 7 دقیقه ( 26 بهمن )
محمد کتابدارمسعود تاجفرد184
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد کتابدارمسعود تاجفرد154
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد معافیسید محمد علی مرتضوی245
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند سوم عمو...
زهراالسادات غیاثیمحمد معافی800
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند چهارم ت...
سید رسول اسلامیمحمد معافی495
مشاوره در 7 دقیقه
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد529
اهمیت نتایج پروژه 4
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار707
چرا نیم سال دوم مهمتر از نیم سال اول ...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار469
مهندسی منابع مطالعاتی
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد417
جشن پیشرفت درسی نیم سال اول
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار682
راهکارهای پیشرفت تحصیلی در نیم سال دوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد115
اهمیت امتحانات نهایی سال سوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد418
از امروز به فکر فردا باشید
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار513
نیم سال دوم آغازی مهمتر
سید رسول اسلامیمحمد معافی3981
3 نکته طلایی برنامه ریزی در نیم سال دوم
محمد معافیعلی کرامت20611
روش یادگیری درس زیست شناسی
داوود اکبریمسعود تاجفرد4896
چگونه سوالات ساده رو حل کنیم
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2501
نیم سال دوم آغازی مهم تر
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2063
آیا می توان در نیم سال دوم پیشرفت کرد
داوود اکبریمسعود تاجفرد1063
در آزمون های 25 دی و 9 بهمن حتما شرکت...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار697
نحوه استفاده از کتاب جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1303
چگونه برای امتحانات آماده شویم
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار1884
انواع مدیریت در جلسه آزمون
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر983
مزیت دانش آموزان کانون در امتحانات
مازیار شیروانی مقدم889
جمع بندی دروس پایه
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار1015
باید نبایدها برای موفقیت در امتحانات
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار658
منابع دوران جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1133
ایام امتحانات چگونه برای کنکور آماده ...
بابک ندر خانیمحمد معافی1186
منابع و ابزارهای جمع بندی
بابک ندر خانیمحمد معافی1378
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
سید رسول اسلامیداوود اکبری824
معرفی کتاب سه سطحی
مازیار شیروانی مقدممحمد معافی806
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
بابک ندر خانیمحمد معافی3787
جمع بندی در فرصت محدود
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2581
چگونه اشتباهاتمان را کم کنیم ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور6315
تکنیک های مدیریت زمان
داوود اکبریمحمد معافی1995
برنامه ریزی برای دانش آموزان خاص
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1625
منابع مطالعاتی ، نگاهی دوباره
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر1415
از خوب به عالی (بخش دوم)
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر2339
از خوب به عالی(بخش اول )
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1416
هماهنگی امتحانات مدرسه با آزمون کانون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1916
برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1211
جبران معدل سوم
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر823
بازیابی 2
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر969
بازیابی 1
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور3745
روش هدف گذاری برای پیشرفت درسی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1583
کیفیت و کمیت مطالعه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1995
هدف گذاری و کاهش اشتباه
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد2876
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 2
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری734
آموزش در کلاس درس
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد3626
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 1
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار454
یادگیری بعد از آزمون
محمد معافی176
5 نوع درس
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار567
یادگیری از آزمون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری3379
کاهش جواب‌های غلط در آزمون
محمد معافیمسعود تاجفرد1695
سوالات دام دار
داوود اکبریمحمد معافی534
یگانگی در برنامه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار2327
روش مطالعه دروس پایه در برنامه راهبردی
داوود اکبریمحمد معافی2331
20 پاسخ درست ، 500 نمره تراز
محمد معافیمسعود تاجفرد1070
ارزیابی آزمون
محمد معافیمحمد کتابدار2989
برنامه ریزی دروس پایه
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری2507
واقع بینی مقدمه پیشرفت تحصیلی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار537
ویژگی برنامه راهبردی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری5986
روش های تست زنی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری1906
موثرترین راه های مطالعه
پژمان عبدالهیانداوود اکبری3521
چند قدم موثر در یادگیری
محمد معافیمسعود تاجفرد3836
تبدیل یادگیری ناقص به کامل
محمد معافیمحمد کتابدار2225
آزمون گواه
محمد معافیمسعود تاجفرد5912
کلیات برنامه راهبردی