فیلم های مشاوره

مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد9850
افزایش بازدهی مطالعه در دروان جمع بندی
مهرداد عالی پور3564
معرفی کتاب شبیه ساز کنکور
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد8108
پاسخ به سوالات دانش آموزان در مشاوره ...
داوود اکبریمحمد کتابدار2544
مشاوره در 7 دقیقه 28 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیمحمد معافی5323
مشاوره در 7 دقیقه 29 اردیبهشت
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2993
مشاوره در 7 دقیقه 27 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار6469
پاسخ به سوالات دانش آموزان 28 اردیبهشت
آرش فتحعلی1499
اشتباهات متداول
آرش فتحعلی3809
7 توصیه طلایی
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1441
پیشرفت در فرصت باقی مانده
امید صفاتسید رسول اسلامی372
پاسخ به سوالات دانش آموزان 11 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی1837
کارنامه چندتا از 10 تا
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور265
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت...
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور700
مشاوره در 7 دقیقه 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری543
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری453
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار271
3 موضوع اساسی که باید در اردیبهشت ماه...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار307
پاسخ به سوالات دانش آموزان6اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی587
مشاوره در 7 دقیقه 4 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی214
پاسخ به سوالات دانش آموزان 4 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار572
هماهنگ بمانید هم اکنون زمانی است که ب...
داوود اکبریمحمد کتابدار279
پاسخ به سوالات دانش آموزان 31 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور218
پاسخ به سوالات دانش آموزان 30 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور542
توجه بیشتر به درس های عمومی در فرصت ب...
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد479
پاسخ به سوالات دانش آموزان 29 فروردین
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1631
10 عادت دانش آموزان موفق
امید صفات1747
کارنامه پروژه ای
امید صفات778
ارزیابی آزمون
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی531
برنامه راهبردی 3 اردیبهشت دروس عمومی ...
سید رسول اسلامی296
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدم186
مشاوره در 7 دقیقه ( 18 فروردین 95)
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی810
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات دانش آموزا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی970
طبقه بندی دروس برای یاد گیری بیشتر
امید صفاتداوود اکبری656
کارنامه بازیابی سوال ها
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی794
درس بخوانید و از درس خواندن لذت ببرید
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1884
از امروز درس ها را با این روش بخوانید
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد2877
چهار عامل اصلی برای گرفتن نتیجه بهتر ...
امید صفاتمحمد معافی389
کارنامه سوال محور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی641
پیشرفت بیشتر در نیم سال دوم ، شما هم ...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1136
از امروز تا کنکور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی1081
4عامل برای موفقیت درسی را بشناسید
امید صفاتمحمد معافی1669
چگونه جهش کنیم ؟
محیا اصغریسید محمد علی مرتضوی89
برنامه راهبردی دوم دبیرستان
امید صفاتمحمد معافی2006
درس ها را تمام نکرده ام چکار کنم ؟
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد1123
همه مطالب راجع به برنامه ریزی در دورا...
داوود اکبریمحمد اکبری568
هدف گذاری با تابلو نوروزی
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی155
4هفته ، 2آزمون مهم
لیلا فیروزیسید محمد علی مرتضوی106
آزمون 7 فروردین سوم انسانی
محمد اکبریسید محمد علی مرتضوی188
کتاب نوروز - تابلو نوروزی چهارم ریاضی
فاطمه منصور خاکیسید محمد علی مرتضوی498
برنامه دروس عمومی در آزمون 7 فروردین
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی639
برنامه راهبردی سوم تجربی
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور279
دوران نوروز : درس یا مبحث ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور430
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان355
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان2312
تصمیمات نوروزی
امید صفاتمسعود تاجفرد712
کارنامه اینترنتی
زهراالسادات غیاثیسید محمد علی مرتضوی1174
برنامه راهبردی چهارم تجربی
محمد معافیآرش فتحعلی609
چگونه می توان نتیجه بهتر گرفت
سید رسول اسلامیمحمد معافی740
آیا می توان درس ها در به خوبی تا روز ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم436
3 سوال مهم (دو راهی های انتخاب)
محمد معافیمهدی ملا رمضانی347
برنامه راهبردی آزمون 21 اسفند سوم تجربی
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد873
افزایش بازدهی مطالعه
کاظم قلم چیرضا پشنگ‌پور295
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان889
عوامل کلیدی موفقیت
محمد معافیفاطمه منصور خاکی303
برنامه راهبردی نیم سال دوم چهارم انسا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی537
7 سین آموزشی
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی437
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم682
پاسخ به سوالات مشاوره ای دانش آموزان ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم549
کارنامه تجمعی رنگی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1181
توصیه هایی برای دوران نوروز
کاظم قلم چیمحمد کتابدار502
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
کاظم قلم چیمسعود تاجفرد218
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد306
تعادل های مطالعاتی در نیم سال دوم
محمد معافیفاطمه منصور خاکی1125
برنامه راهبردی 14 اسفند دروس عمومی چه...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان923
هنرستان و گروه های خاص آموزشی
داوود اکبریمحمد معافی752
مشاوره در 7 دقیقه ( 1 اسفند 94)
امید صفاتمحمد معافی1338
کارنامه 5 درس
بابک عبدل زاده فخر1454
نکاتی در مورد اهمیت پروژه 4
محمد معافیمینا سلیمانی253
برنامه راهبردی پنجم و ششم دبستان
داوود اکبریمحمد اکبری233
مشاوره در 7 دقیقه ( 27 بهمن )
کاظم قلم چیداوود اکبری1984
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (27...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور434
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (26...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور191
مشاوره در 7 دقیقه ( 26 بهمن )
محمد کتابدارمسعود تاجفرد179
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد کتابدارمسعود تاجفرد154
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد معافیسید محمد علی مرتضوی240
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند سوم عمو...
زهراالسادات غیاثیمحمد معافی799
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند چهارم ت...
سید رسول اسلامیمحمد معافی482
مشاوره در 7 دقیقه
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد529
اهمیت نتایج پروژه 4
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار705
چرا نیم سال دوم مهمتر از نیم سال اول ...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار469
مهندسی منابع مطالعاتی
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد417
جشن پیشرفت درسی نیم سال اول
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار682
راهکارهای پیشرفت تحصیلی در نیم سال دوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد114
اهمیت امتحانات نهایی سال سوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد418
از امروز به فکر فردا باشید
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار513
نیم سال دوم آغازی مهمتر
سید رسول اسلامیمحمد معافی3981
3 نکته طلایی برنامه ریزی در نیم سال دوم
محمد معافیعلی کرامت20343
روش یادگیری درس زیست شناسی
داوود اکبریمسعود تاجفرد4699
چگونه سوالات ساده رو حل کنیم
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2499
نیم سال دوم آغازی مهم تر
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2060
آیا می توان در نیم سال دوم پیشرفت کرد
داوود اکبریمسعود تاجفرد1051
در آزمون های 25 دی و 9 بهمن حتما شرکت...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار697
نحوه استفاده از کتاب جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1254
چگونه برای امتحانات آماده شویم
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار1815
انواع مدیریت در جلسه آزمون
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر943
مزیت دانش آموزان کانون در امتحانات
مازیار شیروانی مقدم873
جمع بندی دروس پایه
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار978
باید نبایدها برای موفقیت در امتحانات
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار646
منابع دوران جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1117
ایام امتحانات چگونه برای کنکور آماده ...
بابک ندر خانیمحمد معافی1169
منابع و ابزارهای جمع بندی
بابک ندر خانیمحمد معافی1370
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
سید رسول اسلامیداوود اکبری813
معرفی کتاب سه سطحی
مازیار شیروانی مقدممحمد معافی797
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
بابک ندر خانیمحمد معافی3584
جمع بندی در فرصت محدود
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2527
چگونه اشتباهاتمان را کم کنیم ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور6163
تکنیک های مدیریت زمان
داوود اکبریمحمد معافی1982
برنامه ریزی برای دانش آموزان خاص
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1577
منابع مطالعاتی ، نگاهی دوباره
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر1387
از خوب به عالی (بخش دوم)
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر2271
از خوب به عالی(بخش اول )
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1396
هماهنگی امتحانات مدرسه با آزمون کانون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1858
برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1207
جبران معدل سوم
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر814
بازیابی 2
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر924
بازیابی 1
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور3559
روش هدف گذاری برای پیشرفت درسی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1552
کیفیت و کمیت مطالعه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1978
هدف گذاری و کاهش اشتباه
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد2865
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 2
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری723
آموزش در کلاس درس
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد3605
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 1
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار452
یادگیری بعد از آزمون
محمد معافی174
5 نوع درس
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار567
یادگیری از آزمون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری3343
کاهش جواب‌های غلط در آزمون
محمد معافیمسعود تاجفرد1683
سوالات دام دار
داوود اکبریمحمد معافی520
یگانگی در برنامه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار2306
روش مطالعه دروس پایه در برنامه راهبردی
داوود اکبریمحمد معافی2321
20 پاسخ درست ، 500 نمره تراز
محمد معافیمسعود تاجفرد1049
ارزیابی آزمون
محمد معافیمحمد کتابدار2945
برنامه ریزی دروس پایه
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری2409
واقع بینی مقدمه پیشرفت تحصیلی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار522
ویژگی برنامه راهبردی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری5902
روش های تست زنی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری1864
موثرترین راه های مطالعه
پژمان عبدالهیانداوود اکبری3448
چند قدم موثر در یادگیری
محمد معافیمسعود تاجفرد3791
تبدیل یادگیری ناقص به کامل
محمد معافیمحمد کتابدار2215
آزمون گواه
محمد معافیمسعود تاجفرد5796
کلیات برنامه راهبردی