فیلم های مشاوره

مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد11651
افزایش بازدهی مطالعه در دروان جمع بندی
مهرداد عالی پور3806
معرفی کتاب شبیه ساز کنکور
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد9120
پاسخ به سوالات دانش آموزان در مشاوره ...
داوود اکبریمحمد کتابدار2862
مشاوره در 7 دقیقه 28 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیمحمد معافی5638
مشاوره در 7 دقیقه 29 اردیبهشت
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور3417
مشاوره در 7 دقیقه 27 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار6737
پاسخ به سوالات دانش آموزان 28 اردیبهشت
آرش فتحعلی1691
اشتباهات متداول
آرش فتحعلی4545
7 توصیه طلایی
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1515
پیشرفت در فرصت باقی مانده
امید صفاتسید رسول اسلامی394
پاسخ به سوالات دانش آموزان 11 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی1875
کارنامه چندتا از 10 تا
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور281
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت...
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور712
مشاوره در 7 دقیقه 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری558
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری484
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار288
3 موضوع اساسی که باید در اردیبهشت ماه...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار311
پاسخ به سوالات دانش آموزان6اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی594
مشاوره در 7 دقیقه 4 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی219
پاسخ به سوالات دانش آموزان 4 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار582
هماهنگ بمانید هم اکنون زمانی است که ب...
داوود اکبریمحمد کتابدار290
پاسخ به سوالات دانش آموزان 31 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور226
پاسخ به سوالات دانش آموزان 30 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور554
توجه بیشتر به درس های عمومی در فرصت ب...
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد486
پاسخ به سوالات دانش آموزان 29 فروردین
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1699
10 عادت دانش آموزان موفق
امید صفات1756
کارنامه پروژه ای
امید صفات834
ارزیابی آزمون
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی533
برنامه راهبردی 3 اردیبهشت دروس عمومی ...
سید رسول اسلامی302
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدم190
مشاوره در 7 دقیقه ( 18 فروردین 95)
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی820
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات دانش آموزا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی1007
طبقه بندی دروس برای یاد گیری بیشتر
امید صفاتداوود اکبری665
کارنامه بازیابی سوال ها
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی839
درس بخوانید و از درس خواندن لذت ببرید
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1979
از امروز درس ها را با این روش بخوانید
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد2936
چهار عامل اصلی برای گرفتن نتیجه بهتر ...
امید صفاتمحمد معافی395
کارنامه سوال محور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی697
پیشرفت بیشتر در نیم سال دوم ، شما هم ...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1143
از امروز تا کنکور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی1112
4عامل برای موفقیت درسی را بشناسید
امید صفاتمحمد معافی1709
چگونه جهش کنیم ؟
محیا اصغریسید محمد علی مرتضوی90
برنامه راهبردی دوم دبیرستان
امید صفاتمحمد معافی2035
درس ها را تمام نکرده ام چکار کنم ؟
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد1135
همه مطالب راجع به برنامه ریزی در دورا...
داوود اکبریمحمد اکبری586
هدف گذاری با تابلو نوروزی
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی157
4هفته ، 2آزمون مهم
لیلا فیروزیسید محمد علی مرتضوی106
آزمون 7 فروردین سوم انسانی
محمد اکبریسید محمد علی مرتضوی198
کتاب نوروز - تابلو نوروزی چهارم ریاضی
فاطمه منصور خاکیسید محمد علی مرتضوی523
برنامه دروس عمومی در آزمون 7 فروردین
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی645
برنامه راهبردی سوم تجربی
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور288
دوران نوروز : درس یا مبحث ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور440
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان361
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان2452
تصمیمات نوروزی
امید صفاتمسعود تاجفرد715
کارنامه اینترنتی
زهراالسادات غیاثیسید محمد علی مرتضوی1176
برنامه راهبردی چهارم تجربی
محمد معافیآرش فتحعلی623
چگونه می توان نتیجه بهتر گرفت
سید رسول اسلامیمحمد معافی748
آیا می توان درس ها در به خوبی تا روز ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم437
3 سوال مهم (دو راهی های انتخاب)
محمد معافیمهدی ملا رمضانی347
برنامه راهبردی آزمون 21 اسفند سوم تجربی
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد891
افزایش بازدهی مطالعه
کاظم قلم چیرضا پشنگ‌پور299
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان907
عوامل کلیدی موفقیت
محمد معافیفاطمه منصور خاکی307
برنامه راهبردی نیم سال دوم چهارم انسا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی543
7 سین آموزشی
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی441
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم685
پاسخ به سوالات مشاوره ای دانش آموزان ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم552
کارنامه تجمعی رنگی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1183
توصیه هایی برای دوران نوروز
کاظم قلم چیمحمد کتابدار507
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
کاظم قلم چیمسعود تاجفرد224
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد311
تعادل های مطالعاتی در نیم سال دوم
محمد معافیفاطمه منصور خاکی1137
برنامه راهبردی 14 اسفند دروس عمومی چه...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان957
هنرستان و گروه های خاص آموزشی
داوود اکبریمحمد معافی755
مشاوره در 7 دقیقه ( 1 اسفند 94)
امید صفاتمحمد معافی1347
کارنامه 5 درس
بابک عبدل زاده فخر1631
نکاتی در مورد اهمیت پروژه 4
محمد معافیمینا سلیمانی254
برنامه راهبردی پنجم و ششم دبستان
داوود اکبریمحمد اکبری235
مشاوره در 7 دقیقه ( 27 بهمن )
کاظم قلم چیداوود اکبری1996
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (27...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور441
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (26...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور198
مشاوره در 7 دقیقه ( 26 بهمن )
محمد کتابدارمسعود تاجفرد186
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد کتابدارمسعود تاجفرد159
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد معافیسید محمد علی مرتضوی254
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند سوم عمو...
زهراالسادات غیاثیمحمد معافی803
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند چهارم ت...
سید رسول اسلامیمحمد معافی528
مشاوره در 7 دقیقه
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد530
اهمیت نتایج پروژه 4
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار708
چرا نیم سال دوم مهمتر از نیم سال اول ...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار470
مهندسی منابع مطالعاتی
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد418
جشن پیشرفت درسی نیم سال اول
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار690
راهکارهای پیشرفت تحصیلی در نیم سال دوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد116
اهمیت امتحانات نهایی سال سوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد421
از امروز به فکر فردا باشید
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار514
نیم سال دوم آغازی مهمتر
سید رسول اسلامیمحمد معافی3991
3 نکته طلایی برنامه ریزی در نیم سال دوم
محمد معافیعلی کرامت20977
روش یادگیری درس زیست شناسی
داوود اکبریمسعود تاجفرد5111
چگونه سوالات ساده رو حل کنیم
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2508
نیم سال دوم آغازی مهم تر
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2070
آیا می توان در نیم سال دوم پیشرفت کرد
داوود اکبریمسعود تاجفرد1078
در آزمون های 25 دی و 9 بهمن حتما شرکت...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار700
نحوه استفاده از کتاب جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1383
چگونه برای امتحانات آماده شویم
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار1955
انواع مدیریت در جلسه آزمون
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر1018
مزیت دانش آموزان کانون در امتحانات
مازیار شیروانی مقدم921
جمع بندی دروس پایه
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار1069
باید نبایدها برای موفقیت در امتحانات
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار684
منابع دوران جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1172
ایام امتحانات چگونه برای کنکور آماده ...
بابک ندر خانیمحمد معافی1240
منابع و ابزارهای جمع بندی
بابک ندر خانیمحمد معافی1401
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
سید رسول اسلامیداوود اکبری845
معرفی کتاب سه سطحی
مازیار شیروانی مقدممحمد معافی816
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
بابک ندر خانیمحمد معافی4038
جمع بندی در فرصت محدود
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2629
چگونه اشتباهاتمان را کم کنیم ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور6494
تکنیک های مدیریت زمان
داوود اکبریمحمد معافی1999
برنامه ریزی برای دانش آموزان خاص
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1672
منابع مطالعاتی ، نگاهی دوباره
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر1452
از خوب به عالی (بخش دوم)
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر2424
از خوب به عالی(بخش اول )
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1455
هماهنگی امتحانات مدرسه با آزمون کانون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1939
برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1221
جبران معدل سوم
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر834
بازیابی 2
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر991
بازیابی 1
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور3941
روش هدف گذاری برای پیشرفت درسی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1600
کیفیت و کمیت مطالعه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار2022
هدف گذاری و کاهش اشتباه
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد2888
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 2
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری744
آموزش در کلاس درس
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد3656
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 1
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار471
یادگیری بعد از آزمون
محمد معافی180
5 نوع درس
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار580
یادگیری از آزمون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری3420
کاهش جواب‌های غلط در آزمون
محمد معافیمسعود تاجفرد1711
سوالات دام دار
داوود اکبریمحمد معافی552
یگانگی در برنامه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار2352
روش مطالعه دروس پایه در برنامه راهبردی
داوود اکبریمحمد معافی2359
20 پاسخ درست ، 500 نمره تراز
محمد معافیمسعود تاجفرد1090
ارزیابی آزمون
محمد معافیمحمد کتابدار3047
برنامه ریزی دروس پایه
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری2594
واقع بینی مقدمه پیشرفت تحصیلی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار548
ویژگی برنامه راهبردی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری6094
روش های تست زنی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری1952
موثرترین راه های مطالعه
پژمان عبدالهیانداوود اکبری3599
چند قدم موثر در یادگیری
محمد معافیمسعود تاجفرد3880
تبدیل یادگیری ناقص به کامل
محمد معافیمحمد کتابدار2240
آزمون گواه
محمد معافیمسعود تاجفرد6050
کلیات برنامه راهبردی