فیلم های مشاوره

مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد8469
افزایش بازدهی مطالعه در دروان جمع بندی
مهرداد عالی پور3330
معرفی کتاب شبیه ساز کنکور
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد7184
پاسخ به سوالات دانش آموزان در مشاوره ...
داوود اکبریمحمد کتابدار2292
مشاوره در 7 دقیقه 28 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیمحمد معافی4969
مشاوره در 7 دقیقه 29 اردیبهشت
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2580
مشاوره در 7 دقیقه 27 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار6184
پاسخ به سوالات دانش آموزان 28 اردیبهشت
آرش فتحعلی1389
اشتباهات متداول
آرش فتحعلی3337
7 توصیه طلایی
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1385
پیشرفت در فرصت باقی مانده
امید صفاتسید رسول اسلامی360
پاسخ به سوالات دانش آموزان 11 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی1797
کارنامه چندتا از 10 تا
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور248
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت...
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور686
مشاوره در 7 دقیقه 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری501
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری420
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار250
3 موضوع اساسی که باید در اردیبهشت ماه...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار304
پاسخ به سوالات دانش آموزان6اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی575
مشاوره در 7 دقیقه 4 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی204
پاسخ به سوالات دانش آموزان 4 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار559
هماهنگ بمانید هم اکنون زمانی است که ب...
داوود اکبریمحمد کتابدار261
پاسخ به سوالات دانش آموزان 31 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور212
پاسخ به سوالات دانش آموزان 30 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور531
توجه بیشتر به درس های عمومی در فرصت ب...
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد466
پاسخ به سوالات دانش آموزان 29 فروردین
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1554
10 عادت دانش آموزان موفق
امید صفات1730
کارنامه پروژه ای
امید صفات740
ارزیابی آزمون
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی528
برنامه راهبردی 3 اردیبهشت دروس عمومی ...
سید رسول اسلامی288
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدم171
مشاوره در 7 دقیقه ( 18 فروردین 95)
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی797
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات دانش آموزا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی940
طبقه بندی دروس برای یاد گیری بیشتر
امید صفاتداوود اکبری644
کارنامه بازیابی سوال ها
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی768
درس بخوانید و از درس خواندن لذت ببرید
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1801
از امروز درس ها را با این روش بخوانید
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد2831
چهار عامل اصلی برای گرفتن نتیجه بهتر ...
امید صفاتمحمد معافی377
کارنامه سوال محور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی623
پیشرفت بیشتر در نیم سال دوم ، شما هم ...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1121
از امروز تا کنکور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی1038
4عامل برای موفقیت درسی را بشناسید
امید صفاتمحمد معافی1647
چگونه جهش کنیم ؟
محیا اصغریسید محمد علی مرتضوی85
برنامه راهبردی دوم دبیرستان
امید صفاتمحمد معافی2000
درس ها را تمام نکرده ام چکار کنم ؟
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد1111
همه مطالب راجع به برنامه ریزی در دورا...
داوود اکبریمحمد اکبری552
هدف گذاری با تابلو نوروزی
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی144
4هفته ، 2آزمون مهم
لیلا فیروزیسید محمد علی مرتضوی101
آزمون 7 فروردین سوم انسانی
محمد اکبریسید محمد علی مرتضوی170
کتاب نوروز - تابلو نوروزی چهارم ریاضی
فاطمه منصور خاکیسید محمد علی مرتضوی461
برنامه دروس عمومی در آزمون 7 فروردین
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی637
برنامه راهبردی سوم تجربی
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور274
دوران نوروز : درس یا مبحث ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور423
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان347
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان2164
تصمیمات نوروزی
امید صفاتمسعود تاجفرد703
کارنامه اینترنتی
زهراالسادات غیاثیسید محمد علی مرتضوی1168
برنامه راهبردی چهارم تجربی
محمد معافیآرش فتحعلی594
چگونه می توان نتیجه بهتر گرفت
سید رسول اسلامیمحمد معافی735
آیا می توان درس ها در به خوبی تا روز ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم433
3 سوال مهم (دو راهی های انتخاب)
محمد معافیمهدی ملا رمضانی344
برنامه راهبردی آزمون 21 اسفند سوم تجربی
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد856
افزایش بازدهی مطالعه
کاظم قلم چیرضا پشنگ‌پور276
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان873
عوامل کلیدی موفقیت
محمد معافیفاطمه منصور خاکی298
برنامه راهبردی نیم سال دوم چهارم انسا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی529
7 سین آموزشی
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی430
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم674
پاسخ به سوالات مشاوره ای دانش آموزان ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم533
کارنامه تجمعی رنگی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1179
توصیه هایی برای دوران نوروز
کاظم قلم چیمحمد کتابدار494
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
کاظم قلم چیمسعود تاجفرد214
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد302
تعادل های مطالعاتی در نیم سال دوم
محمد معافیفاطمه منصور خاکی1116
برنامه راهبردی 14 اسفند دروس عمومی چه...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان873
هنرستان و گروه های خاص آموزشی
داوود اکبریمحمد معافی746
مشاوره در 7 دقیقه ( 1 اسفند 94)
امید صفاتمحمد معافی1297
کارنامه 5 درس
بابک عبدل زاده فخر1280
نکاتی در مورد اهمیت پروژه 4
محمد معافیمینا سلیمانی252
برنامه راهبردی پنجم و ششم دبستان
داوود اکبریمحمد اکبری232
مشاوره در 7 دقیقه ( 27 بهمن )
کاظم قلم چیداوود اکبری1975
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (27...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور430
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (26...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور184
مشاوره در 7 دقیقه ( 26 بهمن )
محمد کتابدارمسعود تاجفرد176
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد کتابدارمسعود تاجفرد146
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد معافیسید محمد علی مرتضوی235
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند سوم عمو...
زهراالسادات غیاثیمحمد معافی786
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند چهارم ت...
سید رسول اسلامیمحمد معافی467
مشاوره در 7 دقیقه
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد525
اهمیت نتایج پروژه 4
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار701
چرا نیم سال دوم مهمتر از نیم سال اول ...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار467
مهندسی منابع مطالعاتی
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد412
جشن پیشرفت درسی نیم سال اول
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار676
راهکارهای پیشرفت تحصیلی در نیم سال دوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد111
اهمیت امتحانات نهایی سال سوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد415
از امروز به فکر فردا باشید
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار512
نیم سال دوم آغازی مهمتر
سید رسول اسلامیمحمد معافی3977
3 نکته طلایی برنامه ریزی در نیم سال دوم
محمد معافیعلی کرامت19757
روش یادگیری درس زیست شناسی
داوود اکبریمسعود تاجفرد4400
چگونه سوالات ساده رو حل کنیم
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2498
نیم سال دوم آغازی مهم تر
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2059
آیا می توان در نیم سال دوم پیشرفت کرد
داوود اکبریمسعود تاجفرد1034
در آزمون های 25 دی و 9 بهمن حتما شرکت...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار694
نحوه استفاده از کتاب جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1165
چگونه برای امتحانات آماده شویم
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار1737
انواع مدیریت در جلسه آزمون
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر884
مزیت دانش آموزان کانون در امتحانات
مازیار شیروانی مقدم809
جمع بندی دروس پایه
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار887
باید نبایدها برای موفقیت در امتحانات
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار617
منابع دوران جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1062
ایام امتحانات چگونه برای کنکور آماده ...
بابک ندر خانیمحمد معافی1138
منابع و ابزارهای جمع بندی
بابک ندر خانیمحمد معافی1327
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
سید رسول اسلامیداوود اکبری779
معرفی کتاب سه سطحی
مازیار شیروانی مقدممحمد معافی793
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
بابک ندر خانیمحمد معافی3332
جمع بندی در فرصت محدود
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2465
چگونه اشتباهاتمان را کم کنیم ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور5967
تکنیک های مدیریت زمان
داوود اکبریمحمد معافی1964
برنامه ریزی برای دانش آموزان خاص
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1483
منابع مطالعاتی ، نگاهی دوباره
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر1324
از خوب به عالی (بخش دوم)
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر2143
از خوب به عالی(بخش اول )
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1351
هماهنگی امتحانات مدرسه با آزمون کانون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1799
برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1197
جبران معدل سوم
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر797
بازیابی 2
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر884
بازیابی 1
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور3286
روش هدف گذاری برای پیشرفت درسی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1512
کیفیت و کمیت مطالعه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1953
هدف گذاری و کاهش اشتباه
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد2850
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 2
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری706
آموزش در کلاس درس
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد3567
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 1
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار442
یادگیری بعد از آزمون
محمد معافی169
5 نوع درس
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار560
یادگیری از آزمون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری3282
کاهش جواب‌های غلط در آزمون
محمد معافیمسعود تاجفرد1662
سوالات دام دار
داوود اکبریمحمد معافی496
یگانگی در برنامه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار2279
روش مطالعه دروس پایه در برنامه راهبردی
داوود اکبریمحمد معافی2298
20 پاسخ درست ، 500 نمره تراز
محمد معافیمسعود تاجفرد1033
ارزیابی آزمون
محمد معافیمحمد کتابدار2836
برنامه ریزی دروس پایه
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری2244
واقع بینی مقدمه پیشرفت تحصیلی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار494
ویژگی برنامه راهبردی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری5758
روش های تست زنی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری1810
موثرترین راه های مطالعه
پژمان عبدالهیانداوود اکبری3267
چند قدم موثر در یادگیری
محمد معافیمسعود تاجفرد3717
تبدیل یادگیری ناقص به کامل
محمد معافیمحمد کتابدار2188
آزمون گواه
محمد معافیمسعود تاجفرد5547
کلیات برنامه راهبردی