فیلم های مشاوره

مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد6919
افزایش بازدهی مطالعه در دروان جمع بندی
مهرداد عالی پور3153
معرفی کتاب شبیه ساز کنکور
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد6180
پاسخ به سوالات دانش آموزان در مشاوره ...
داوود اکبریمحمد کتابدار1943
مشاوره در 7 دقیقه 28 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیمحمد معافی4639
مشاوره در 7 دقیقه 29 اردیبهشت
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2216
مشاوره در 7 دقیقه 27 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار2824
پاسخ به سوالات دانش آموزان 28 اردیبهشت
آرش فتحعلی1237
اشتباهات متداول
آرش فتحعلی2635
7 توصیه طلایی
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1320
پیشرفت در فرصت باقی مانده
امید صفاتسید رسول اسلامی341
پاسخ به سوالات دانش آموزان 11 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی1751
کارنامه چندتا از 10 تا
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور222
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت...
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور670
مشاوره در 7 دقیقه 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری474
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری385
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار238
3 موضوع اساسی که باید در اردیبهشت ماه...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار299
پاسخ به سوالات دانش آموزان6اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی564
مشاوره در 7 دقیقه 4 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی194
پاسخ به سوالات دانش آموزان 4 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار550
هماهنگ بمانید هم اکنون زمانی است که ب...
داوود اکبریمحمد کتابدار255
پاسخ به سوالات دانش آموزان 31 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور207
پاسخ به سوالات دانش آموزان 30 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور520
توجه بیشتر به درس های عمومی در فرصت ب...
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد454
پاسخ به سوالات دانش آموزان 29 فروردین
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1487
10 عادت دانش آموزان موفق
امید صفات1579
کارنامه پروژه ای
امید صفات693
ارزیابی آزمون
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی526
برنامه راهبردی 3 اردیبهشت دروس عمومی ...
سید رسول اسلامی278
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدم164
مشاوره در 7 دقیقه ( 18 فروردین 95)
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی770
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات دانش آموزا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی915
طبقه بندی دروس برای یاد گیری بیشتر
امید صفاتداوود اکبری624
کارنامه بازیابی سوال ها
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی727
درس بخوانید و از درس خواندن لذت ببرید
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1729
از امروز درس ها را با این روش بخوانید
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد2781
چهار عامل اصلی برای گرفتن نتیجه بهتر ...
امید صفاتمحمد معافی365
کارنامه سوال محور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی563
پیشرفت بیشتر در نیم سال دوم ، شما هم ...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1113
از امروز تا کنکور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی976
4عامل برای موفقیت درسی را بشناسید
امید صفاتمحمد معافی1622
چگونه جهش کنیم ؟
محیا اصغریسید محمد علی مرتضوی85
برنامه راهبردی دوم دبیرستان
امید صفاتمحمد معافی1985
درس ها را تمام نکرده ام چکار کنم ؟
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد1098
همه مطالب راجع به برنامه ریزی در دورا...
داوود اکبریمحمد اکبری537
هدف گذاری با تابلو نوروزی
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی140
4هفته ، 2آزمون مهم
لیلا فیروزیسید محمد علی مرتضوی99
آزمون 7 فروردین سوم انسانی
محمد اکبریسید محمد علی مرتضوی160
کتاب نوروز - تابلو نوروزی چهارم ریاضی
فاطمه منصور خاکیسید محمد علی مرتضوی439
برنامه دروس عمومی در آزمون 7 فروردین
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی634
برنامه راهبردی سوم تجربی
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور270
دوران نوروز : درس یا مبحث ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور415
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان342
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان2070
تصمیمات نوروزی
امید صفاتمسعود تاجفرد674
کارنامه اینترنتی
زهراالسادات غیاثیسید محمد علی مرتضوی1164
برنامه راهبردی چهارم تجربی
محمد معافیآرش فتحعلی566
چگونه می توان نتیجه بهتر گرفت
سید رسول اسلامیمحمد معافی733
آیا می توان درس ها در به خوبی تا روز ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم430
3 سوال مهم (دو راهی های انتخاب)
محمد معافیمهدی ملا رمضانی344
برنامه راهبردی آزمون 21 اسفند سوم تجربی
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد842
افزایش بازدهی مطالعه
کاظم قلم چیرضا پشنگ‌پور270
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان857
عوامل کلیدی موفقیت
محمد معافیفاطمه منصور خاکی294
برنامه راهبردی نیم سال دوم چهارم انسا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی524
7 سین آموزشی
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی420
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم669
پاسخ به سوالات مشاوره ای دانش آموزان ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم527
کارنامه تجمعی رنگی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1177
توصیه هایی برای دوران نوروز
کاظم قلم چیمحمد کتابدار485
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
کاظم قلم چیمسعود تاجفرد208
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد298
تعادل های مطالعاتی در نیم سال دوم
محمد معافیفاطمه منصور خاکی1096
برنامه راهبردی 14 اسفند دروس عمومی چه...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان856
هنرستان و گروه های خاص آموزشی
داوود اکبریمحمد معافی731
مشاوره در 7 دقیقه ( 1 اسفند 94)
امید صفاتمحمد معافی1248
کارنامه 5 درس
بابک عبدل زاده فخر1153
نکاتی در مورد اهمیت پروژه 4
محمد معافیمینا سلیمانی250
برنامه راهبردی پنجم و ششم دبستان
داوود اکبریمحمد اکبری226
مشاوره در 7 دقیقه ( 27 بهمن )
کاظم قلم چیداوود اکبری1962
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (27...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور428
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (26...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور182
مشاوره در 7 دقیقه ( 26 بهمن )
محمد کتابدارمسعود تاجفرد173
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد کتابدارمسعود تاجفرد144
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد معافیسید محمد علی مرتضوی221
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند سوم عمو...
زهراالسادات غیاثیمحمد معافی777
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند چهارم ت...
سید رسول اسلامیمحمد معافی439
مشاوره در 7 دقیقه
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد522
اهمیت نتایج پروژه 4
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار698
چرا نیم سال دوم مهمتر از نیم سال اول ...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار463
مهندسی منابع مطالعاتی
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد411
جشن پیشرفت درسی نیم سال اول
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار665
راهکارهای پیشرفت تحصیلی در نیم سال دوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد108
اهمیت امتحانات نهایی سال سوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد412
از امروز به فکر فردا باشید
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار508
نیم سال دوم آغازی مهمتر
سید رسول اسلامیمحمد معافی3966
3 نکته طلایی برنامه ریزی در نیم سال دوم
محمد معافیعلی کرامت19066
روش یادگیری درس زیست شناسی
داوود اکبریمسعود تاجفرد3891
چگونه سوالات ساده رو حل کنیم
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2476
نیم سال دوم آغازی مهم تر
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2044
آیا می توان در نیم سال دوم پیشرفت کرد
داوود اکبریمسعود تاجفرد997
در آزمون های 25 دی و 9 بهمن حتما شرکت...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار685
نحوه استفاده از کتاب جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1050
چگونه برای امتحانات آماده شویم
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار1631
انواع مدیریت در جلسه آزمون
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر830
مزیت دانش آموزان کانون در امتحانات
مازیار شیروانی مقدم765
جمع بندی دروس پایه
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار820
باید نبایدها برای موفقیت در امتحانات
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار575
منابع دوران جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1015
ایام امتحانات چگونه برای کنکور آماده ...
بابک ندر خانیمحمد معافی1096
منابع و ابزارهای جمع بندی
بابک ندر خانیمحمد معافی1274
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
سید رسول اسلامیداوود اکبری750
معرفی کتاب سه سطحی
مازیار شیروانی مقدممحمد معافی758
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
بابک ندر خانیمحمد معافی3059
جمع بندی در فرصت محدود
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2371
چگونه اشتباهاتمان را کم کنیم ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور5664
تکنیک های مدیریت زمان
داوود اکبریمحمد معافی1940
برنامه ریزی برای دانش آموزان خاص
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1405
منابع مطالعاتی ، نگاهی دوباره
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر1270
از خوب به عالی (بخش دوم)
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر2011
از خوب به عالی(بخش اول )
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1277
هماهنگی امتحانات مدرسه با آزمون کانون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1719
برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1175
جبران معدل سوم
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر775
بازیابی 2
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر833
بازیابی 1
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2830
روش هدف گذاری برای پیشرفت درسی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1452
کیفیت و کمیت مطالعه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1892
هدف گذاری و کاهش اشتباه
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد2769
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 2
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری690
آموزش در کلاس درس
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد3480
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 1
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار440
یادگیری بعد از آزمون
محمد معافی158
5 نوع درس
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار555
یادگیری از آزمون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری3223
کاهش جواب‌های غلط در آزمون
محمد معافیمسعود تاجفرد1637
سوالات دام دار
داوود اکبریمحمد معافی467
یگانگی در برنامه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار2236
روش مطالعه دروس پایه در برنامه راهبردی
داوود اکبریمحمد معافی2260
20 پاسخ درست ، 500 نمره تراز
محمد معافیمسعود تاجفرد1018
ارزیابی آزمون
محمد معافیمحمد کتابدار2723
برنامه ریزی دروس پایه
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری2070
واقع بینی مقدمه پیشرفت تحصیلی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار474
ویژگی برنامه راهبردی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری5605
روش های تست زنی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری1763
موثرترین راه های مطالعه
پژمان عبدالهیانداوود اکبری3072
چند قدم موثر در یادگیری
محمد معافیمسعود تاجفرد3646
تبدیل یادگیری ناقص به کامل
محمد معافیمحمد کتابدار2168
آزمون گواه
محمد معافیمسعود تاجفرد5262
کلیات برنامه راهبردی