فیلم های مشاوره

مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد7432
افزایش بازدهی مطالعه در دروان جمع بندی
مهرداد عالی پور3219
معرفی کتاب شبیه ساز کنکور
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد6551
پاسخ به سوالات دانش آموزان در مشاوره ...
داوود اکبریمحمد کتابدار2056
مشاوره در 7 دقیقه 28 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیمحمد معافی4756
مشاوره در 7 دقیقه 29 اردیبهشت
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2354
مشاوره در 7 دقیقه 27 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار2915
پاسخ به سوالات دانش آموزان 28 اردیبهشت
آرش فتحعلی1303
اشتباهات متداول
آرش فتحعلی2891
7 توصیه طلایی
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1335
پیشرفت در فرصت باقی مانده
امید صفاتسید رسول اسلامی346
پاسخ به سوالات دانش آموزان 11 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی1772
کارنامه چندتا از 10 تا
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور228
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت...
سید رسول اسلامیرضا پشنگ‌پور674
مشاوره در 7 دقیقه 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری481
پاسخ به سوالات دانش آموزان 7 اردیبهشت
غلام حسین فرشادیداوود اکبری395
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار244
3 موضوع اساسی که باید در اردیبهشت ماه...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار301
پاسخ به سوالات دانش آموزان6اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی568
مشاوره در 7 دقیقه 4 اردیبهشت
امید صفاتسید رسول اسلامی197
پاسخ به سوالات دانش آموزان 4 اردیبهشت
داوود اکبریمحمد کتابدار550
هماهنگ بمانید هم اکنون زمانی است که ب...
داوود اکبریمحمد کتابدار257
پاسخ به سوالات دانش آموزان 31 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور209
پاسخ به سوالات دانش آموزان 30 فروردین
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور525
توجه بیشتر به درس های عمومی در فرصت ب...
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد459
پاسخ به سوالات دانش آموزان 29 فروردین
آرش فتحعلیمسعود تاجفرد1517
10 عادت دانش آموزان موفق
امید صفات1675
کارنامه پروژه ای
امید صفات711
ارزیابی آزمون
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی526
برنامه راهبردی 3 اردیبهشت دروس عمومی ...
سید رسول اسلامی282
مشاوره در 7 دقیقه
مازیار شیروانی مقدم167
مشاوره در 7 دقیقه ( 18 فروردین 95)
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی783
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات دانش آموزا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی928
طبقه بندی دروس برای یاد گیری بیشتر
امید صفاتداوود اکبری632
کارنامه بازیابی سوال ها
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی742
درس بخوانید و از درس خواندن لذت ببرید
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1759
از امروز درس ها را با این روش بخوانید
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد2800
چهار عامل اصلی برای گرفتن نتیجه بهتر ...
امید صفاتمحمد معافی373
کارنامه سوال محور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی567
پیشرفت بیشتر در نیم سال دوم ، شما هم ...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1116
از امروز تا کنکور
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی1006
4عامل برای موفقیت درسی را بشناسید
امید صفاتمحمد معافی1625
چگونه جهش کنیم ؟
محیا اصغریسید محمد علی مرتضوی85
برنامه راهبردی دوم دبیرستان
امید صفاتمحمد معافی1987
درس ها را تمام نکرده ام چکار کنم ؟
مازیار شیروانی مقدممسعود تاجفرد1098
همه مطالب راجع به برنامه ریزی در دورا...
داوود اکبریمحمد اکبری538
هدف گذاری با تابلو نوروزی
سید رسول اسلامیآرش فتحعلی142
4هفته ، 2آزمون مهم
لیلا فیروزیسید محمد علی مرتضوی100
آزمون 7 فروردین سوم انسانی
محمد اکبریسید محمد علی مرتضوی160
کتاب نوروز - تابلو نوروزی چهارم ریاضی
فاطمه منصور خاکیسید محمد علی مرتضوی443
برنامه دروس عمومی در آزمون 7 فروردین
سید محمد علی مرتضویمهدی ملا رمضانی634
برنامه راهبردی سوم تجربی
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور272
دوران نوروز : درس یا مبحث ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور416
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان345
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای...
سید رسول اسلامیحمیدرضا اکبریان2112
تصمیمات نوروزی
امید صفاتمسعود تاجفرد692
کارنامه اینترنتی
زهراالسادات غیاثیسید محمد علی مرتضوی1165
برنامه راهبردی چهارم تجربی
محمد معافیآرش فتحعلی579
چگونه می توان نتیجه بهتر گرفت
سید رسول اسلامیمحمد معافی733
آیا می توان درس ها در به خوبی تا روز ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم431
3 سوال مهم (دو راهی های انتخاب)
محمد معافیمهدی ملا رمضانی344
برنامه راهبردی آزمون 21 اسفند سوم تجربی
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد850
افزایش بازدهی مطالعه
کاظم قلم چیرضا پشنگ‌پور274
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان865
عوامل کلیدی موفقیت
محمد معافیفاطمه منصور خاکی294
برنامه راهبردی نیم سال دوم چهارم انسا...
سید رسول اسلامیمحمد معافی527
7 سین آموزشی
سید رسول اسلامیکاظم قلم چی422
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم674
پاسخ به سوالات مشاوره ای دانش آموزان ...
امید صفاتمازیار شیروانی مقدم530
کارنامه تجمعی رنگی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1177
توصیه هایی برای دوران نوروز
کاظم قلم چیمحمد کتابدار485
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
کاظم قلم چیمسعود تاجفرد209
پاسخ کاظم قلم چی به سوالات مشاوره ای ...
رضا پشنگ‌پورمسعود تاجفرد299
تعادل های مطالعاتی در نیم سال دوم
محمد معافیفاطمه منصور خاکی1100
برنامه راهبردی 14 اسفند دروس عمومی چه...
محمد معافیحمیدرضا اکبریان863
هنرستان و گروه های خاص آموزشی
داوود اکبریمحمد معافی737
مشاوره در 7 دقیقه ( 1 اسفند 94)
امید صفاتمحمد معافی1273
کارنامه 5 درس
بابک عبدل زاده فخر1198
نکاتی در مورد اهمیت پروژه 4
محمد معافیمینا سلیمانی252
برنامه راهبردی پنجم و ششم دبستان
داوود اکبریمحمد اکبری228
مشاوره در 7 دقیقه ( 27 بهمن )
کاظم قلم چیداوود اکبری1970
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (27...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور428
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (26...
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور183
مشاوره در 7 دقیقه ( 26 بهمن )
محمد کتابدارمسعود تاجفرد173
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد کتابدارمسعود تاجفرد145
پاسخ سوالات مشاوره ای دانش آموزان (2...
محمد معافیسید محمد علی مرتضوی224
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند سوم عمو...
زهراالسادات غیاثیمحمد معافی781
برنامه راهبردی آزمون 14 اسفند چهارم ت...
سید رسول اسلامیمحمد معافی451
مشاوره در 7 دقیقه
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد522
اهمیت نتایج پروژه 4
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار698
چرا نیم سال دوم مهمتر از نیم سال اول ...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار464
مهندسی منابع مطالعاتی
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد411
جشن پیشرفت درسی نیم سال اول
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار670
راهکارهای پیشرفت تحصیلی در نیم سال دوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد108
اهمیت امتحانات نهایی سال سوم
بابک عبدل زاده فخرمسعود تاجفرد412
از امروز به فکر فردا باشید
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار508
نیم سال دوم آغازی مهمتر
سید رسول اسلامیمحمد معافی3966
3 نکته طلایی برنامه ریزی در نیم سال دوم
محمد معافیعلی کرامت19284
روش یادگیری درس زیست شناسی
داوود اکبریمسعود تاجفرد4194
چگونه سوالات ساده رو حل کنیم
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2478
نیم سال دوم آغازی مهم تر
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر2044
آیا می توان در نیم سال دوم پیشرفت کرد
داوود اکبریمسعود تاجفرد1007
در آزمون های 25 دی و 9 بهمن حتما شرکت...
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار685
نحوه استفاده از کتاب جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1092
چگونه برای امتحانات آماده شویم
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار1683
انواع مدیریت در جلسه آزمون
رضا پشنگ‌پوربابک عبدل زاده فخر851
مزیت دانش آموزان کانون در امتحانات
مازیار شیروانی مقدم782
جمع بندی دروس پایه
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار855
باید نبایدها برای موفقیت در امتحانات
رضا پشنگ‌پورمحمد کتابدار586
منابع دوران جمع بندی
مازیار شیروانی مقدممحمد کتابدار1029
ایام امتحانات چگونه برای کنکور آماده ...
بابک ندر خانیمحمد معافی1102
منابع و ابزارهای جمع بندی
بابک ندر خانیمحمد معافی1289
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
سید رسول اسلامیداوود اکبری764
معرفی کتاب سه سطحی
مازیار شیروانی مقدممحمد معافی765
معرفی کتاب نسبتا دشوار ، دشوار و دشوا...
بابک ندر خانیمحمد معافی3142
جمع بندی در فرصت محدود
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور2408
چگونه اشتباهاتمان را کم کنیم ؟
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور5777
تکنیک های مدیریت زمان
داوود اکبریمحمد معافی1953
برنامه ریزی برای دانش آموزان خاص
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1438
منابع مطالعاتی ، نگاهی دوباره
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر1292
از خوب به عالی (بخش دوم)
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر2058
از خوب به عالی(بخش اول )
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور1306
هماهنگی امتحانات مدرسه با آزمون کانون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1753
برنامه مطالعاتی فارغ التحصیلان
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری1194
جبران معدل سوم
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر782
بازیابی 2
محمد معافیبابک عبدل زاده فخر847
بازیابی 1
مازیار شیروانی مقدمرضا پشنگ‌پور3080
روش هدف گذاری برای پیشرفت درسی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1472
کیفیت و کمیت مطالعه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار1916
هدف گذاری و کاهش اشتباه
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد2776
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 2
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری699
آموزش در کلاس درس
بابک ندر خانیمسعود تاجفرد3493
موثرترین راهکار پیشرفت تراز 1
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار441
یادگیری بعد از آزمون
محمد معافی159
5 نوع درس
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار555
یادگیری از آزمون
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری3255
کاهش جواب‌های غلط در آزمون
محمد معافیمسعود تاجفرد1644
سوالات دام دار
داوود اکبریمحمد معافی484
یگانگی در برنامه
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار2246
روش مطالعه دروس پایه در برنامه راهبردی
داوود اکبریمحمد معافی2283
20 پاسخ درست ، 500 نمره تراز
محمد معافیمسعود تاجفرد1019
ارزیابی آزمون
محمد معافیمحمد کتابدار2773
برنامه ریزی دروس پایه
مازیار شیروانی مقدمداوود اکبری2152
واقع بینی مقدمه پیشرفت تحصیلی
سید رسول اسلامیمحمد کتابدار483
ویژگی برنامه راهبردی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری5667
روش های تست زنی
پژمان عبدالهیانداوود اکبری1779
موثرترین راه های مطالعه
پژمان عبدالهیانداوود اکبری3175
چند قدم موثر در یادگیری
محمد معافیمسعود تاجفرد3670
تبدیل یادگیری ناقص به کامل
محمد معافیمحمد کتابدار2179
آزمون گواه
محمد معافیمسعود تاجفرد5368
کلیات برنامه راهبردی